Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által nyújtott szolgáltatások  támogatása

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete,

a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2010. évi SZMM rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által nyújtott szolgáltatások támogatására.

 

Kiiró : Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA)
Telefon : (061) 298-0500
E-mail : info@esf.hu
Fax : (061) 273-2580
Web : www.esf.hu

A pályázat célja: Állami támogatásokkal közvetett módon előmozdítani az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozatban (továbbiakban: OFP) megfogalmazott célok teljesülését, biztosítani a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a kisebb fogyatékosságcsoportokat tömörítő szervezetek munkájához.
A pályázat kódja: FOG-FOF-10
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 329 000 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 18.
Pályázók köre: A fogyatékos személyeket tömörítő érdekvédelmi szervezetek és/vagy ernyőszervezeteik, nyújthatnak be pályázatot.
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.
FOG-FOF-10 részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.
További információk az internetes pályázáshoz >>
További információk:
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról. A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

  • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
  • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
  • péntekenként 9 és 14 óra között.

forrás: SZMM