Az összetett mondat (érettségi tételek)

Az összetett mondat (érettségi tételek)

Az összetett mondatAz összetett mondatok tagmondatai között lehet szerves és szervetlen a kapcsolat. Két tagolatlan tagmondat vagy egy tagolatlan és tagolt szerkezetű tagmondat között mindig szervetlen a kapcsolat.

Két tagolt tagmondatot szerves viszony fűz egymáshoz: alárendelő vagy mellérendelő kapcsolat.

Az alárendelő összetett mondatok tagmondatai nem egyenrangúak. A mellékmondat a főmondatnak alá van rendelve, valamelyik mondatrészét fejezi ki mellékmondat formájában.
A főmondatból hiányzik egy mondatrész, arra kérdezünk rá a mondatrészének megfelelő kérdésével.

Fajtái:
- állítmányi mellékmondat: Olyan a ruhám, mint a tiéd. Nem az vagy már, aki voltál.
- alanyi mellékmondat: Az vállalkozzon a feladatra, aki erőt érez magában! Aki másnak vermet ás, az maga esik bele.
- tárgyi mellékmondat: Mikor kezdjük, döntsük el már! Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
- határozói mellékmondat: Abból vegyél, amelyikből több van! Adj annak, aki rászorul!
- jelzői mellékmondat


Mellérendelő viszonyról beszélünk akkor, ha az összetett szavak mindkét tagja, az összetett mondat minden tagmondata egyenrangú, egyik tag sincs alárendelve a másiknak, s mindegyik tag - viszonylag - önálló is lehet.

- Az összetett szavak tagjai azonos szófajúak, s a mondatban ugyanolyan mondatrészként szerepelhetnek.

- A mellérendelő összetett mondatok tagmondatai egyenrangúak. Önálló mondatként is megállhatnak. A tagmondatok között tartalmi, logikai összefüggés van.

A mellérendelő összetett mondatok fajtái:
- kapcsolatos mondat: Keskeny volt az út, és két oldalról árok kísérte.

- ellentétes mondat: Én eleget dolgoztam, te pedig nem csináltál semmit.

- választó mondat: Vagy kirándulni megyünk holnap, vagy itthon pihenünk.

- következtető mondat: Minden érdekelte, ezért sokat olvasott.

- magyarázó mondat: Sokat olvasott, hiszen minden érdekelte.

Adnow banner

loading...
loading...

Facebook diákmeló - Box Middle
Jelentkezz diákmunkára!
 
Ciráda zenekar - Hazám hazám

 

http://www.regijatekokkiallitasa.com/

 

Online Toborzás hírek
Új lap - 1