Az 1956-os forradalom - emlékműsor

Az 1956-os forradalom - emlékműsor Szereplők:
- narrátor
- szavalók
- Férfi 1.
- Férfi 2.


- Férfi 3.
- újságárus
- Fiú 1.,
- Fiú 2.,
- Fiú 3.

Díszlet:
- egy nemzeti színű lobogó és egy ’56-os lyukas zászló, melyek a színpad két oldalán vannak kifeszítve;
- henger alakú reklámtábla, melyre különböző újságok fénymásolatai vannak ragasztva;
- a színpad hátsó részén középen egy vetítővászon;

Eszközök, kellékek:
- hurkapálcára ragasztott, kézi zászlók ( ’56-os lyukas zászló );
- CD- lejátszó;
- Kormorán együttes CD-je: -A szeretet hídja című CD
- 1956 Aki magyar…CD;
- Egy ezredévi szenvedés CD – válogatás magyar költők verseiből, Dörner György előadásában;
- Beethoven: Egmont nyitány CD;
- Verdi: Aida – bevonulási induló - részlet - ;
- Himnusz ill. Szózat CD;
- Videólejátszó: Tanú ill. Tükörcserepek című filmekhez;

Bibliográfia:
- Jeles napjaink : irodalmi antológia iskolai ünnepekhez. – Bp.: Múzsák, 1992
- Ágai Ágnes: Kamaszságok. – Bp.: General Press, 1995

Jelmez:
- szürke lódenkabát, kék svájcisapka;
- kockás ing, bricsesznadrág;
- az újságos szendvicsemberként hirdesse a Szabad Nép című újságot;
- a szavalók ünneplőben;
- a táncosok fekete ruhában;
 

 

MŰSOR

1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

1. Himnusz

2. ( a szereplők egyenként jönnek fel a színpadra, félkörívben állnak fel, közben egy-egy sort mondanak,)

Földes László: Hely a térképen című verse alapján
(A teljes vers.)

ZENE – Kormorán: A szeretet hídja című CD-jéről Ez az ország a hazád c. dal 5.31ms.

( a zene alatt hurkapálcára ragasztott zászlót - nemzeti színűt és az ’56-os lyukasat- vesznek elő és a magasba tartják, majd lemennek a színpadról )

Narrátor: „… lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.” – ez a gondolat szolgáljon mottóul a mai ünnepélyhez. Márai Sándor szavai ezek, aki végigélte azt a forradalmat, melyről ma megemlékezünk. Soha sem a szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, hanem a tettek, a cselekedete. Kiállás a másikért, segítségnyújtás embertársainknak, figyelmesség a szeretett lény felé… mind-mind olyan cselekvés, amellyel közvetlen környezetünkre hatást tudunk gyakorolni, s ha ez az odafigyelés a másik emberre szélesebb körben is elterjed, akkor talán jobbá tehetjük a mai Magyarországot is.

Dörner György: Mi volt 1956, barátom? / 1956 Aki magyar…című – rockopera –CD 2001. /

A „ férfiak ” szürke lódenkabátban és kék svájcisapkában egyenként, különböző helyekről lépnek fel a színpadra.

Férfi 1.: A második világháború utolsó éveiben a németek ellen harcoló szövetségesek – angolok, amerikaiak, oroszok – megegyeztek a háború utáni Európa felosztásáról. Nyugat-Európa angol-amerikai, Kelet-Európa, így hazánk is, a Szovjetúnió befolyása alá került.

Férfi 2.: 1945 áprilisában Magyarországon véget ért a háború. Az ország romokban hevert. A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek óriási erővel láttak hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot szovjet csapatok szállták meg, akik függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket.

Férfi 3.: Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett, aki igazi zsarnok módjára vezette az országot. Aki más véleményen volt börtönbe, ’ átnevelő táborba ’ került vagy kivégezték. Megszűntette a többpártrendszert, csak a kommunista párt működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzorok vizsgálták. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A falusi emberektől elvették terményeiket, állataikat. Engedély nélkül még malacot sem lehetett vágni.

( Bacsó Péter: Tanú című filmjéből – részlet- 2perc )

Szavaló: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról –részlet –

(Az első versszak első 2 sora, majd a 6. versszak, illetve a 7 versszak első 2 sora; a 11. versszak és a 12.-nek a 3-4. sora.)


ZENE Kormorán: Jöjjön el a te országod című CD-jéről – Himnusztöredék c. dala 2.09ms.

Kockás inget és bricsesznadrágot viselő fiúk jönnek be a színpadra, egymástól kérdezik:
/ Ágai Ágnes: Kamaszságok – részlet - / 40. oldal
(az 1. kérdést az 1. fiú teszi fel, a másodikat a 2. fiú és együtt teszik fel a 3. kérdést. A versben szereplő válaszokat nem mondják, azokra mindenki maga válaszol.)

ZENE – 1956 Aki magyar… - rockopera – c. albumból a Zokog ez a föld c. dal 2.44ms.

Narrátor: Az országban nőttön-nőtt a feszültség. Az értelmiségiek, a diákok Nagy Imrét, az igen népszerű politikust támogatták. Miniszterelnök is lett, de egy év múlva leváltották, mert túlságosan demokratikus elveket vallott, s a független, szabad Magyarország kikiáltására törekedett. Az emberek eleinte titokban, majd egyre erősebben követelték vissza Nagy Imre miniszterelnökségét.

( Háttérvetítésként a Tükörcserepek c. videofilm)

Újságárus ( befut a színpadra, kezében egy fénymásolt újságpéldánnyal ): Szenzációs hírrel a Szabad Nép! A kormány mégis engedélyezi a diákok gyülekezését a Bem-szobornál! Tessék csak, tessék!
( néhány szereplő körbeveszi az újságárust, olvassák a lapot, izgatottan beszélgetnek a színpad hátsó részében; közben a narrátor mondja az eseményeket )

Narrátor: A diákgyűléshez csatlakoztak a munkások is, a tömeg egyre nőtt. A tűntetők menete a Bem-szoborhoz, majd onnan a Parlamenthez ment. A 100-150 ezresre növekedett tömeg a rádió székházához vonult, melynek lefoglalása után beolvasták a 9 pontból álló követeléseket. A Dózsa György úton álló hatalmas Sztálin szobrot ledöntötték. A rádióban Beethoven Egmont nyitánya volt hallható. ( a narrátor 1-2ms szünetet tart, a háttérvetítést ki lehet merevíteni az aszfalton fekvő Sztálin-fejnél; s felcsendül CD-ről Beethoven: Egmont nyitánya, amely egészen a következő vers végéig szól )
Nem sokkal ezután dördültek el az első lövések, majd szovjet csapatok érkeztek Budapestre és felvették a harcot a felkelőkkel. Több vidéki városban is tüntetések, fegyveres összecsapások, ÁVH-sortüzek voltak. Megjelent az Igazság, az első független napilap.

Szavaló: Faludy György: Ezerkilencszázötvenhat, te csillag ( részlet )
(Az első 6 versszak.)

( lassan elhalkul Beethoven szimfóniája )

Narrátor: 1956 november 1.-én csütörtökön délelőtt az ország miniszterelnöke Nagy Imre magához kéreti a szovjet nagykövetet és közli vele: Magyarország szabad, független, semleges ország, s megállapodnak abban, hogy a szovjet csapatok kivonulnak az ország területéről.

( katonás-zászlós tánc max. 2perc a legegyszerűbb koreográfiára, Verdi: Aida című operájából a bevonulási indulóra )

Szavaló: Benjamin László: Elesettek ( részlet )
(Az első versszak 1-2. sora és a harmadik versszak 3-4. sora.)

Narrátor: Nagy Imre az ország miniszterelnöke, Maléter Pál a honvédelmi miniszter nem tudhatták, hogy árulás készül a háttérben. A Szovjetúnió ellenkormányt hozott létre Kádár János vezetésével, aki november 4.-én visszahívta a szovjet csapatokat az országba, s a fegyveres harc folytatódik. Nagy Imrét és a hozzá hű minisztereket letartóztatják, börtönbe vetik, majd 1958-ban koholt vádak alapján kivégzik. Az iszonyú megtorlás elől sokan a nyitott határon keresztül külföldre menekültek.
Camus, a híres francia író így értékékelte a magyar nép küzdelmét:
A magyarok vére (6. bekezdés 1. sora):
„ A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon. ”

ZENE Kormorán: 1848 című CD-jéről A költő visszatér c. dalnak az első 55ms-e

Szavaló: Ernesto Pinto: Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz
(A teljes vers.)

3. Szózat CD-ről

 

Online Toborzás hírek
Új lap - 1

Honlapunkon sütiket használunk a jobb működésért Részletes leírás


Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk.

A sütik önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen, érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart.

Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa.

x

Honlapunkon sütiket használunk a jobb működésért Részletes leírás