A felvilágosodás

A felvilágosodás

 A FELVILÁGOSODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A FRANCIA FELVILÁGOSODÁS

• XVIII. szd-ban uralkodó szellemi irányzat
• filozófusok, term.tudósok, írók képviselik
• Angliából indul ki, központja: Fr.o. --- innen terjed szét
• Fr.o.-ban fő képviselői: enciklopédisták
az enciklopédia: célja: tartalmazza és rendszerezze a kor legmodernebb ismeretanyagát. Benne tudósok, művészek, gondol-
kodók dolgoztak össze. 2 évtized munkája, 55 kötet
Szerkesztők: Diderot, D'Alambert
-- fő képviselői M.o.-n: Csokonai, Berzsenyi
-- Anglia: a polgári forr. hatalomhoz juttatja a polgárokat
Bacon, Locke filozófusok
- empirizmus: ismereteink végső forrása: a tapasztalat
módszere: indukció: egyes -> általános (fizika)
- racionalizmus: ismereteink végső forrása: ész (matem.)
módszere: dedukció: általános -> egyes (Descartes)
A felv. képviselői minden vallást ésszerűtlennek nyilvánítanak. ez egy hosszú folyamat eredménye, gyökerei a reneszánszig nyúlnak vissza.
Deista felfogás: Isten megteremtette a világot, de azóta e term. törvényei működtetik.
A kor stílusirányzatai
Klasszicizmus: - a felv. uralkodó stílusirányzata
- jellemzője az antik görög és római művészetek utánzása és elemzése, v.mint az ezek alapján kialakított szabályok alkalmazása és betartása.
- a műalkotásoknak a szépségen túl v.milyen erkölcsi értéket is kell hordozniuk
- a klasszicista mű jellemzői: kiegyensúlyozott kompozíció, zártság, befejezettség, érthető stílus, szabályosság
- világosan elkülöníti a műfajokat (jell.: óda, epigr., tragédia, nevelési regény, értekezés, tanulmány)
Szentimentalizmus: - az érzékenység kultusza
- az érzelmeket állítja a mű középpontjába
- az érzések szabadságát hirdeti
- hősei érzelemgazdagok, cselekvésre képtelenek, szenvedésre termettek
- természeti magányba menekülés
- elégia, napló-levélregény
- Képviselői:
• Rousseau: Júlia, avagy az új Heloise
• Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
• Kármán: Fanni hagyományai
A francia felvilágosodás
-- az értelmes ember a maga képére formálhatja a világot
-- a felv. szerint az embereknek nem dogmákhoz kell igazodniuk, hanem önállóan, a term. ész alapján kell meghozniuk döntéseiket
-- kritikájuk elsősorban 2 területet érint
1., társadalom: tagadják a születési előjogot, a nemesi kiváltságot
eljutnak addig a gondolatig: mindenki egyenlő
2., vallás: deizmus
ateizmus
Voltaire 1694 -- 1778
- a szabad gondolkodás apostola, a szellem fejedelme
- Párizsban született
- levelezett a szellemi élet elitjével
- támadja a vak vallási buzgóságot, fanatizmust
- támogatja a szólás- és vallásszabadságot
- 70 kötetnyi " tömény gondolatot" hagyott hátra
- műfajai: eposzok, epigr., értekezés, klassz. dráma, röpirat, regény
- beteges ember
Candide, avagy az optimizmus (1759)
Az 1750-es évek tapasztalatán alapul a mű: társadalmi, természeti, történelmi katasztrófák sora. Az emberek hite megrendül abban, hogy a világ ésszerű rend szerint működik. Tapasztalataink azt mutatják, hogy sokkal nagyobb szerepe van a kiszámíthatatlanságnak, a véletlennek. Ez az életélmény vezeti a szerzőt a mű megírásához. Csípős, keserű humorral rajzolja elénk kora bűneit.
A kor egy szélsőséges filozófiai nézetét állítja pellengérre. Egy Leibnitz nevű német filozófus szerint ez a világ a lehető világok legjobbika. Az egyetlen magatartás ami helyesnek bizonyul e kaotikus világban: az irónia, a kellő táv.tartás. Az egyetlen életelv amit érdemes komolyan venni: "dolgozzunk, műveljük kertjeinket". A mű fejlődési regény is, hisz Candide a mű elején még ártatlan, majd megismeri a valóságot, végül rájön, hogy hogyan kell élnie a gondviselés nélküli világban. Szatirikus regény is -- egy elutasított világot ábrázol, leleplezi a látszat értékeket.
Pangloss mester Leibnizt-t képviseli -- kettős megoldás
a., pozitív: a világ szörnyű dolgaitól elfordulnak (így is lehet élni)
b., negatív: a felv. nem azt hirdeti, hogy saját világunkban éljünk és ne engedjük be a külvilágot, Voltaire nem szeret így élni, ez szörnyű neki
Jean-Jacques Rousseau 1712--1778
- Genfben született
- 38 évesen lesz híres a Dijoni versenyre írt tanulmányával
- racionalizmus ellenesség, inkább jellemzi a szentimentalizmus
- gazdag életmű: Értekezés a tudományokról és művészetekről (1750)
Értekezés a 2 ember közti egyenlőtlenség eredetéről
(ez nem term. áll. , a magántulajdon megjelenése miatt van)
Társadalmi szerződés
Júlia, avagy az új Heloise (érzések eltúlzása, észkp.-ság ellenes
Emil, avagy a nevelésről (nevelési regény)
Filozófiai v. tézisregény: v.milyen bölcseleti tétel állítását v. igazságát v. helytelenség kívánja igazolni, de nem elvont fejtegetések útján, hanem érdekesen bonyolított cselekmény, változatos eseménysorozat segítségével.

Forrás: ebookz.hu


Filmzenék zongorán
Online Toborzás hírek
Új lap - 1

Honlapunkon sütiket használunk a jobb működésért Részletes leírás


Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk.

A sütik önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen, érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart.

Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa.

x

Honlapunkon sütiket használunk a jobb működésért Részletes leírás