Magyar Internet Média és Web Díjat hirdet az Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft. a Számalk Zrt. és a Gábor Dénes Főiskola támogatásával, amelyre többek mellett oktatási intézmények is pályázhatnak.

A verseny célja a tudatos nevelés, az internet igazi értékeinek átvitele az új generáció számára, valamint útmutatás a tudatos továbbfejlődés irányába. A szervezők célja, hogy a mindennapjainkban használatos számítógép és internet használatában segítséget nyújtsanak a fiataloknak, hogy miként tudnak ott értéket létrehozni, és eligazodni a felmérhetetlen adathalmazban.
Az általános iskolák, illetve tanulóik nevezési díj befizetése nélkül indulhatnak a versenyen, hiszen az egyik fő cél éppen az, hogy a tehetséges fiatalok megméressék magukat. A többi oktatási intézménynek tízezer forint a nevezési díj. A pályamunkákat hozzáértő, tárgyilagos szakemberek bírálják el, mely jó lehetőség arra, hogy a pályázók lemérjék tudásukat, illetve azt, hogy milyen területeken kell még fejlődniük.
A nevezésnél meg kell jelölni az oktatási kategóriát, a versenyre nevezhetnek általános-, középiskolai tanulók, valamint felsőoktatási hallgatók, intézmények is.

Versenyszabályok és bírálati szempontok web kategóriában
Nevezni csak működő honlappal, vagy saját, programozást igénylő munkával lehet.
Nem lehet nevezni olyan munkával, aminek a tartalma nem felel meg az általánosan elfogadott emberi normáknak, törvényes előírásoknak.
A pályázat beadásakor figyelni kell arra is, hogy a felhasznált képek, audio és video file-ok, szövegek saját tulajdonúak legyenek, vagy rendelkezni kell meghatalmazással a felhasználásra vonatkozóan. A pályázat nem sérthet szerzői jogokat, szabadalmakat.

A zsűri öt szempont alapján értékeli a honlapokat, pontozza a megjelenést, vagyis a honlap színeinek összhatását, grafikai megjelenítését, a tér kihasználtságát, a következetes felépítést, gyors és könnyű eligazodást, a fotók, tipográfiai elemek, színek egységes összhatását és a gyors letöltési időt.
Szempont az értékelésben a megfelelő tartalom, az információk, szolgáltatások, eszközök, termékek, kapcsolatok összessége. A zsűri figyeli a honlap funkcionalitását, vagyis azt, hogy a szövegek, képek és egyéb tartalmak és kapcsolatok tökéletes harmóniában működnek-e. Az értékelés során továbbá számít a felhasználhatóság és a sztenderdeknek való megfelelés.

Versenyszabályok és bírálati szempontok média kategóriában
Média kategóriában az internetre jellemző műveket várnak a szervezők, melyek egyedi értékeket hordoznak (maximálisan öt perc időtartam) Slideshow, Spot, Animáció vagy Film kategóriákban. A négy kategórián belül az oktatás, a reklám, a humor és a sport témakörében várják a pályázatokat.
A média kategóriában alapvetően egy rövid történetet kell elmesélni és megfelelő módon lezárni, a képek, jelenetek egymásutánisága döntően befolyásolja a zsűri véleményét. Fontos szempont, hogy a különböző művészi elemek felhasználása, alkalmazása (pl. áttünések, keretek, effektusok), a zene és kép összhangja mennyiben járul hozzá a mű mondanivalójának megértéséhez, élvezhetőségéhez.

A zsűri egységes szempontrendszer szerint bírálja el a pályázatokat, de emellett az internetet használók népes tábora is véleményt mondhat a benevezett alkotásokról.
A versenyműveket a 4 fő honlapon (www.mediadij.hu, www.webdij.hu, www.mediaaward.hu, www.webaward.hu) lehet értékelni.
A zsűri szakmai és közönségdíjakkal értékeli a munkákat.

A pályázatok beadási határideje július 25.

Bővebb info itt olvasható.
(www.edupress.hu)