a 21. századi tehetségfogalom változásával is foglalkoztak az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Atipikus Fejlődés Módszertani Központjának workshopján
Kit tekintünk tehetséges gyermeknek? Az adottságoknak vagy a
környezeti hatásoknak van nagyobb szerepük a diákok képességeinek
kibontakozásában? És ami a legfontosabb: milyen típusú tehetségekre
van szüksége a 21. század társadalmának? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre keresték a választ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Atipikus
Fejlődés Módszertani Központjának harmadik, online
műhelykonferenciáján. A workshop kapcsán Gyarmathy Éva, a főiskola
oktatója, klinikai- és neveléslélektani szakpszichológus véleményét
kérdeztük.
„A tehetséges gyerekeket legtöbbször az átlagostól eltérő neurológiai fejlődés
jellemzi, ami akár hasonló lehet a tanulási, figyelem-, a hiperaktivitás vagy az
autizmus spektrum zavarral küzdő diákok némely sajátosságához” – állítja
Gyarmathy Éva, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, klinikai- és
neveléslélektani szakpszichológusa.
A szakértő szerint a tehetség is tekinthető egyfajta – pozitív előjelű – devianciának,
ám a képességek kibontakozása legalább annyira a környezeti hatásokon, mint a
gyermek adottságain múlik. „Nincs tehetséges gyermek tehetséges környezet nélkül”
– állítja Gyarmathy Éva.
Az átlagostól eltérő tanulási képességeket és fejlődési utat mind a szülőknek, mind a
pedagógusoknak érdemes lehetőségként értelmezniük. Egy figyelemzavaros gyermek
esetében hátrány lehet, hogy ők nem tudnak hosszú ideig egyetlen dologra fókuszálni,
ezek a gyerekek ugyanakkor egy egészen sajátos látásmóddal, az átlagostól eltérő
gondolkodási struktúrával rendelkeznek. A mai oktatási gyakorlatban megszokott
SNI, BTMN, figyelemzavar, tanulási zavar stb. kategóriák használata helyett érdemes
lenne a bennük rejlő rejtett képességeket jobban kihasználni, az ő sajátos
gondolkodásmódjuk ugyanis sokszor olyan újszerű, kreatív, váratlan megoldások
felfedezésére ad lehetőséget, amelyre az iskolában átlagosan, vagy jól teljesítő
gyermekek nem feltétlenül képesek. A gyakran atipikusan fejlődő kreatív gyermekek
tudására óriási szükség van. Ma, amikor a mesterséges intelligencia már nemcsak egy
komplett esszé megírására képes, de akár az orvosi egyetemet is elvégzi helyettünk,
már nem a tudás birtoklása a legfontosabb. Felértékelődik az intuíció, a probléma
érzékenység, a szokásostól eltérő gondolkodás – állítja a szakértő.
A szülők és a pedagógusok feladata, hogy gyermekeknek az őket körülvevő világot
megmutassák, és segítsenek a kicsik érdeklődésének felkeltésében – ha ez sikerült,
akkor már „csak” a gyermeki érdeklődés kiszolgálására és az adott területeken való
elmélyülésre kell lehetőséget teremteni.

2
„A mai iskolarendszerrel a legnagyobb baj az, hogy a tehetséget még mindig a 20.
század elején kialakult módszerekkel kezeli, méricskéli. A pedagógusok a legtöbb
esetben úgy gondolják, hogy a feladatuk a tehetségek felkutatása, kiszűrése és
fejlesztése. Ma már azonban nem a tehetségesek „felcímkézése” a cél, hanem azt kell
megtalálnunk, hogy egy gyermek mitől tud tehetségessé válni, mert a környezeti
hatásoknak óriási szerepük van” – magyarázza Gyarmathy Éva.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán működő Atipikus Módszertani Központ kurzusai
és programjai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyakorló és képződő pedagógusok
minél alaposabb tudást szerezzenek az atipikus gyermekek fejlődési sajátosságaival
kapcsolatban. Ezt segíti a 2018-ban indított, a főiskola hallgatóin és oktatóin túl a
gyakorló pedagógusok és szülők számára is nyitott workshop is, amelyet február
végén online formában rendeztek meg. A Műhely következő workshopjára várhatóan
április 18-án kerül sor.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
A Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel,
valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori
munkatársak) oktatásával foglalkozó felsőoktatási intézmény, a Zsámbékon 1929-ben
alapított tanítóképző szellemi- és jogutódja. Alap- és mesterképzésein a hallgatók
államilag elismert BA és MA diplomát szerezhetnek, de az intézmény számos
szakirányú továbbképzéssel segíti a már diplomával rendelkezőket. Székhelye Vácott,
a Székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett az intézmény
Budapesten egy modern, a mai elvárásoknak megfelelő campusszal is rendelkezik. A
főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra
épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású,
gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, és különös hangsúlyt
fektetnek az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai
módszerekre.

Sajtóinformáció:
Salt Communications,
Horváth Dóra
dora.horvath@salt.hu