„A középfokú iskolákban tanulmányaikat folytatni kívánók december 10-ig jelentkezhetnek az írásbeli felvételi vizsgákra”

– mondta el december 9-én Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára, aki egyúttal a felvételi eljárási rendben bekövetkezett változásokról is beszámolt. A kormányzat ugyanis megszüntette az egyéni írásbeli vizsgákat, helyette központi feladatlapot állítanak össze, mely bármelyik vizsgahelyen, azaz középiskolában kitölthető.

A középiskolai felvételi várhatóan 110 ezer diákot és azok családját érinti majd. A kormány az eljárási rend átalakításával az esélyegyenlőség növelését tűzte ki célul, a módosítások eredményeképpen ugyanis kevesebb teher nehezedik a diákokra, a szülőkre és az oktatást szervező általános iskolákra egyaránt. A nebulóknak csupán egy intézményben kell kitölteniük a központi feladatlapot, mely egységes követelményrendszerre: az általános iskolák kompetenciaalapú magyar nyelv és matematika oktatás tananyagára épül – jelentette be Arató Gergely. Az érdeklődők az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak arról, mely intézmény milyen követelményeket állít fel velük szemben, a központi írásbeli vizsgát meghatározó középiskolák felvételi eljárásában való részvételhez pedig december 10-ig kell benyújtani a jelentkezési lapot.
„A hat és nyolc osztályos középiskolák esetében az általános iskolai eredményeket veszik figyelembe, indokolt esetben pedig, mint például a jelentős túljelentkezés, központi írásbeli vizsgát kell tenniük a diákoknak, szóbeli meghallgatásokat azonban nem tarthatnak” – vázolta az átláthatóbb rendszer elemeit az államtitkár. Kiegészítette: a négy, ötosztályos középiskolákba való felvételinél a tanulmányi eredmények, a központi vizsgák pontszámai, illetve korlátozott mértékben a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény vehető figyelembe, külön írásbeli vizsgát azonban nem írattathatnak a fiatalokkal. Eltérő szabályok vonatkoznak a tehetséggondozó és nemzetiségi iskolákra.
A központi felvételi írásbeli vizsgát csak egyszer kell megírni: január 23-24-én, a pótlásra pedig január 29-én nyílik lehetőség. A már ismert írásbeli eredmények alapján február 20-ig döntheti el a diák, mely intézménybe adja be jelentkezését. Ezt követően a szóbeli vizsgákat február végén, március elején szervezik meg, majd április 27-től válik nyilvánossá, hogy mely intézménybe nyertek felvételt a diákok – ismertette az elkövetkezendő időszak középiskolai felvételi rendjét Arató Gergely.
(www.edupress.hu)