KÖSZÖNTŐK ÚJÉVRE

Szülőknek:
I.
Habár nagyon kicsi vagyok,
Kívánságim mégis nagyok;
Titeket bú, baj ne érjen,
Még nagyon sok ó- s új évben.

Érjétek el, jó szülőim,
Nagyon sokszor az új évet,
S adjon Isten békességet,
Jólétet és egészséget!

II.
Ismét vége van egy évnek,
Melyben drága szüleim
Szeretettel vezetének
Az élet ösvényein.

Vegyétek e szeretetért
Hálás köszönetemet!
Isten éltesse sokáig
Az én jó szüleimet!

III.
Édes kedves jó szüleim,
E nagy napnak reggelén,
Fogadjátok el jó szívvel,
Mit jó szívvel nyújtok én.

Fogadjátok el hálámat
Ama nagy szeretetért,
Mely bölcsőmtől kezdve engem
Híven mind máig kísért.

IV.
Vegyétek jó kívánságom:
És az Isten hallja meg:
Hogy a mit csak ti kívántok,
Az új évben adja meg.    
Adja Isten főképp, hogy én
Jó gyermeketek legyek,
Hogy miattam szomorúság
Soh’se érje szívetek.

Sőt adja, hogy kedveteket
Minden nap nevelhessem,
Titeket pedig boldogan
Isten soká éltessen!

Apának:
I.
Új évnek hajnala
Derengett újra fel,
A hála érzete
Szívemben újra kel.

Légy boldog jó atyám,
Élj még soká vígan,
Osztozz bőségesen
Az ég áldásiban.

II.
Gyermekedtől fogadd atyám,
Szeretete zálogát:
Tiszta, hű szívéből fakadt
Szerencse-kívánatát.
Elmúlt már az ó-esztendő,
Sohasem tér vissza többé;
Oh, de, tudom, szereteted
Új lesz hozzám örökké.

Ez új év is, amely ma ránk
Olyan szépen virradott,
Áldástelve virrasszon rád
Jó atyám minden napot.
Gyermeked növelni fogja
Boldogságod, kedvedet,
Élvezd soká a rózsákat
S ne érezz töviseket.

Anyának:
I.
Anyám, anyám, te drága jó anyám!
Új év napján köszöntlek melegen;
Kinek jósága bőven hulla rám,
Légy boldog hosszú, hosszú életen.
Őrizze Isten drága életed,
Bú és bánat ne érjen soha,
Minden nap hozzon új üdvöt neked,
Legyen újabb örömök záloga.
Éltessen Isten számos évekig,
Áldva szeressenek hű gyermekid!
II.
Hogyan tudnám kimondani
Én neked mit köszönök,
Soh’sem tudom meghálálni,
Legyen éltem bár örök.
De azért hő kívánságom,
Anyám, kedvesen veszed:
Adjon Isten számos évig
Derült, boldog életet.

Nagyapának vagy nagyanyának.
Lelkem, jó nagyatyám (nagyanyám),
ez új év reggelén
Jó kivánatimmal hozzád sietek én.
Kívánom: nagyatyám családja körében
Még számos évekig boldogságban éljen!
Bánat, szomorúság messze elkerülje,
Csak vidámság, öröm lakozzék körülte,
Bennünket, mint eddig, oly forrón szeressen,
És életünk útján óva vezetgessen.
Bölcs belátásával oktasson, neveljen,
Szerető szívével ránk gondot viseljen.

Kérni fogom Istent, hallja meg imámat
Hogy tartsa meg soká kedves nagyatyámat.
Kegyelme tárházát árassza fejére,
Bú, keserv ne szálljon szívére, lelkére.

Nagypapának:
Hőn köszöntöm hű szívemből
Az új évnek hajnalát,
Hogy öröm közt tiszta fényben
Virradt az föl tereád.
Tereád, óh hálás szívből
Kedvelt, drága nagyatyám,
Aki a múlt évben annyi
Áldást halmozál reám!
Csendes béke szép virági
Koszorúzzák éltedet,
S élj közöttünk, jó nagyapa,
Számos boldog éveket.

Forrás: ebookz.hu

 

Még több köszöntő!