Multimédia az oktatásban 2009

 2009-ben 15. alkalommal rendezzük meg a Multimédia az oktatásban konferenciát.

A konferencia témája az oktatási tevékenység és a multimédia-technológia kapcsolata, így a társadalomtudományi kutatástól a biológiai sajátosságokig, a módszertani kutatásoktól, a technológia új eredményeinek bemutatásáig széles területet fog át. A konferencia a multimédiának az oktatásban történő hasznosítására, a technikai és a módszertani fejlesztésekre, illetve a kutatásokra igyekszik koncentrálni.

A konferencia időpontja:
2009. június 24-25.
Helyszín:
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar (http://www.inf.unideb.hu)

A konferencia célja, hogy 

– elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét és találkozását;
– bemutatkozási és publikálási lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak és (PhD és egyetemi) hallgatóknak az új kutatási eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok segítségével;
– az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak a „Journal of Applied Multimedia” (http://jampaper.eu) vagy a „Teaching Mathematics and Computer Science” (http://tmcs.math.klte.hu) nemzetközi, referált folyóiratban történő megjelenésre.
A benyújtott és megtartott előadások a konferencia kiadványát képező DVD-n jelennek meg, mind szöveges, mind videó formátumban.

A konferencia tervezett főbb témakörei, gondolatkörei: 

– A klasszikus multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása,
– Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban,
– Programozás multimédiás környezetben,
– M-learning mint az oktatás egy új eszköze. A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei,
– Digitális tudásbázisok és keretrendszerek kapcsolata. Kapcsolódás, elérés, részvétel a virtuális térben,
– Könyvtár, multimédia, oktatás. A könyvtárak új helye, szerepe a modern, a multimédiás, a hálózati tanulás időszakában,
– Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata. Vannak-e szerzői jogi korlátok a virtuális térben. Személyes tudás vagy közösségi tudás,
– A multimédia eszközeinek szerepe a fogyatékkal élők képzésében, életminőségének javításában,
– „Serious Games”,
– A közszféra és a multimédia kapcsolata.

A szakmai megjelenés, a bemutatkozás lehetséges formái a konferencián: 

– hagyományos plenáris és szekcióelőadások,
– poszterbemutatók, elektronikus poszterek,
– tapasztalati, módszertani, technikai megoldások bemutatása,
– videokonferencia, online bejelentkezés,
– a BA és MA szintű képzésben tanulóknak külön hallgatói szekció,
– a PhD hallgatók a kutatási területüknek megfelelő szekcióban adhatnak elő,
– kerekasztalbeszélgetésben történő hozzászólás,
– kiállítóként történő bemutatkozás.

A konferenciával kapcsolatos további információk:
honlap: http://mmo2009.kfrtkf.hu  
e-mail: mmokonf2009@gmail.com 

Forrás: sulinet.hu