A Betegek VilágnapjaFebruár 11-e a betegek világnapja. II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja legyen.

Annak emlékére áldoznak e napon, hogy a francia Pireneusok lábánál, Lourdes-ban rőzsegyűjtés közben egy barlangnál 1858. február 11-én látomása volt Bernadett Soubirous-nak, az akkor 14 éve beteges, szegény sorsú kislánynak. A látomások ismétlődtek, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt.

Szűz Mária közvetítőnek szánta Bernadettet, üzeneteit neki mondta el és arra kérte, továbbítsa azokat. Sokáig tartott, míg a kislány szavait hitelesnek fogadták el. A jelenések helyén ma már hatalmas templom áll Lourdesban és a testi-lelki szenvedők, keresők millióit vonzza.

A világegyházi szinten minden évben február 11-én, a lourdes-i Szűzanya emléknapján, más és más világrészen emlékeznek meg a betegek világnapjáról.

 

Részletek a pápai üzenetből

A betegek világnapjának – melynek központi megemlékezéseit minden esztendőben más-más kontinensen rendezik meg – idén sajátos jelentése van. Az idei helyszín a franciaországi Lourdes-ban lesz, ahol 1858. február 11-én Szűz Mária megjelent Soubirous Bernadettnek, és ahová attól kezdve zarándokok sokasága látogat el mind a mai napig. Mária ezen a hegyes vidéken akarta megmutatni a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét.

A 2004-es esztendő a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének százötvenedik évfordulója. Boldog IX. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette ki a dogmát, mely szerint a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától mentes volt az eredeti bűntől. Lourdes-ban Mária a helyi dialektusban beszélve mutatkozott be ezekkel a szavakkal: „Que soy era Immaculada Councepciou” (Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás).

Mindezzel Szűz Mária azt a szoros kapcsolatot akarta kifejezni, mely őt az egészséghez és az élethez fűzi – állapítja meg üzenetében a Szentatya. – A halál az eredeti bűn által lépett a világba. Isten Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel megőrizte Máriát a bűn minden foltjától, és az üdvösség, az élet elérkezett hozzánk… A szeplőtelen fogantatás tehát ígéretes hajnala Krisztus szikrázó napjának. Jézus halálával és feltámadásával visszaállította a teljes harmóniát Isten és ember között… Ha Jézus az élet forrása, aki győzedelmeskedik a halálon, Mária a figyelmes édesanya, aki ismeri gyermekei vágyakozásait, megszerezve számukra a test és a lélek egészségét. Ezt az üzenetet képviseli Lourdes mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda. Egyben ez a Massabielle-barlangban történő testi és lelki gyógyulások jelentése is…