Egészségügyi világnap1948. április 7-én az ENSZ ezen a napon alapította meg a WHO-t (World Health Organization), vagyis az egészségügyi világszervezetet. Ennek a tiszteletére tartjuk április 7-én az egészségügyi világnapot, mely alkalmával a szervezet vezetői minden évben új programot tűznek ki maguk elé, és egész évben annak megvalósításán fáradoznak.

A WHO irányító testülete a 193 tagállamból álló közgyűlés (beleértve a Cook-szigeteket is), amely minden évben ülésezik. Döntéseit és politikáját a Végrehajtó Testület valósítja meg, amely kormányok által kinevezett 32 egészségügyi szakemberből áll, évente kétszer ülésezik.Döntésük alapján az Egészségügyi Világnap témája 2010-ben az „Urbanizáció és az Egészség”.

A témaválasztást annak felismerése indokolja, hogy napjainkban a városiasodás nagyon nagy hatást gyakorol a Föld lakosságának és az egyéneknek az egészségi állapotára egyaránt.Jelenleg több mint 3 milliárd ember él városokban.2007-ben, a városlakók aránya a történelem során először haladta meg a Föld lakosainak 50%-át. 2030-ra 10 emberből 6 előreláthatólag városlakó lesz, és ez a szám 2050-ig 10 emberből 7-re fog emelkedni.

A városi élettel pedig sok olyan dolog jár együtt, ami nem feltétlenül egészséges. Gondoljuk végig egy napunkat, mennyi kárt okozunk magunknak és a környezetünknek. Csak egy percre álljunk meg és gondolkodjunk!

Az Egészségügyi Világnap alkalmából rendezett kampány során, 2010. április 7. és 11. között ezer város rendez egészségvédő programokat.