Összesen 90.679 vizsgázó kezdte meg ma reggel 8 órakor a középszintű matekérettségit, emelt szinten pedig 2.686 diák írásbelizik.

A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázó először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldja meg. A feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt a diák tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, ez az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlik, mindkettő három-három feladatot foglal magában. Az emelt szintű vizsga 240 perces, és szintén két részből áll.

A diákok a vizsgán közép- és emelt szinten is függvénytáblázatot (egyidejűleg akár többfélét is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt használhatnak, ezekről maguknak kell gondoskodniuk. Az eszközöket a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

 

A 2010-es középszintű matek érettségi hivatalos feladatlapja

A 2010-es középszintű matek érettségi hivatalos javítókulcsa

 

{module Érettségi feliratkozás – régi cikkebe|none}