A kihívás napja 2010A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egésznapos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. Május utolsó szerdáján ezért 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1578 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyetlen nap alatt több, mint 8 millió negyedórás testmozgást végeztek.
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz – ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt.

A települések hét kategóriában küzdenek a „Magyarország legsportosabb települése 2010.” cím elnyeréséért és az ezzel járó gyönyörű serlegért. A települések versenybizottságai folyamatosan összesítik az eredményeket, és azokat háromóránként az országos játékközpontba küldik.

A versenyközpontban a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökkel és módszerekkel értékelik az adatokat. A valószerűtlennek tűnő eredményeket az országos szervezőbizottság felügyelői segítségével ellenőrzi. A szervezők a játéknap végén hirdetnek – nem hivatalos – végeredményt. A benevezett falvak és városok közül az a település lesz a kategória-győztes, ahol a 15 perces regisztrált sportolások aránya a lakosság lélekszámához képest a legmagasabb. A játéknap során a szervezőbizottság folyamatosan tájékoztatja a médiát a Kihívás Napja eseményeiről és a verseny állásáról, és a honlapon is friss információkat lehet majd találni.

„Sportaktivitásnak” számít minden olyan, legalább 15 percig tartó fizikai erőkifejtés, amiért a résztvevők sem fizetést, sem egyéb ellenszolgáltatást nem kapnak, azaz nem munkát végeznek. Egy-egy személy a Kihívás Napján több sportolással is hozzájárulhat települése sikeréhez.

 

 

KÖZLEMÉNY

A Magyar Szabadidősport Szövetség, az országban tapasztalható rendkívüli időjárási körülményeket is mérlegelve a meghirdető szervekkel egyetértésben úgy döntött, hogy módosítja a 2010. évi McDonald’s Kihívás Napja kiírását.

A módosítások lényege:

  • Amennyiben az időjárási helyzet úgy hozza, a szervezők a május 19-re meghirdetett eseményeket helyi szinten elhalaszthatják, s a helyzet alakulása függvényében, az e napot követő 5 nap valamelyikére újra meghirdethetik. Az utolsó lehetséges időpont: 2010. május 24.
  • Az elhalasztott rendezvények részvételi adatait írásban, e-mailben vagy faxon lehet a szövetség részére továbbítani, telefonos kapcsolattartásra a pótnapokon (2010. május 20-24.) nincs mód. A jelentéseket elektronikus úton legkésőbb 2010. május 25. 09:00 óráig küldhetik be.
  • A pótnapon lebonyolított verseny eredményei a „Magyarország legsportosabb települése” címért folytatott vetélkedésbe nem számítanak bele, de a sorsolásos díjak megszerzésére még esélyt kínálhatnak.
  • Azok a települések, amelyek a halasztás mellett döntenek, kötelesek elhatározásukat a szövetség részére bejelenteni, a honlapon található, onnan letölthető nyomtatvány segítségével.

A versenykiírás pontjai az alábbiak szerint módosulnak: (a módosított szövegrészt dőlt betűsen pirossal és dupla aláhúzással jelöltük)

  1. A versenykiírás 2. pontja:

„2. Helye, ideje:

A benevezett települések területén.”

2010. május 19-én vagy május 20-24 között egy a település által előre kiválasztott, és az országos versenyközpontnak megküldött pótnapon 00:00 – 21:00 óra között, .”

  1. A versenykiírás 5. pontja:

„5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy az eredeti (május 19), vagy a pót játéknapon folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Egy-egy személy a 2. pontban jelzett idő- és területi határon belül több sportolással is hozzájárulhat települése sikeréhez. A település időarányos összeredménye azonban nem haladhatja meg azt a számot (matematikai maximum), mintha a település teljes népessége folyamatosan sportolna.

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység – függetlenül attól, hogy időtartama a 15 percnek többszöröse – 1 sportolásnak számít.

A helyi szervezőknek a verseny napján (egy később ismertetendő rendszer szerint) tájékoztatást kell adniuk a teljesítések állásáról a versenyközpont számára. A jelentéseket a versenyközpont rögzíti, és a visszaélések elkerülése érdekében összeveti az adott település lélekszám adatával és az eltelt versenyidővel.

Figyelem! A pótnapon történő vetélkedés eredményei nem számítanak bele a legsportosabb település címért folyó vetélkedésbe.

A matematikai maximumnál nagyobb adatot szolgáltató településeket a versenyközpont haladéktalanul kizárja!

A játékban a települések az alábbi kategóriákban mérkőznek egymással:

I. kategória a                                  700 főnél kisebb lélekszámúak;

II.      kategória a                700 –        1499 fő közötti lélekszámúak;

III.    kategória az              1500 –      2999 fő közötti lélekszámúak;

IV.    kategória a                3000 –      7999 fő közötti lélekszámúak;

V.      kategória a                8000 –    24999 fő közötti lélekszámúak;

VI.    kategória a                25000 –  69999 fő közötti lélekszámúak;

VII.   kategória a                              70000 fő feletti lélekszámúak.

Egy település ettől függetlenül saját kistérségének részeként is részt vehet a Kihívás Napja keretében meghirdetett kistérségi versenyében, de ehhez külön is kell neveznie!”

  1. A versenykiírás 6. pontja:

„6. Helyezések eldöntése:

Amennyiben egy kategórián belül két vagy több település azonos eredményt ér el (az arányszám tekintetében), akkor a „Magyarország legsportosabb települése” díjat az érintettek megosztva kapják.

A legsportosabb településért folytatott vetélkedésbe csak az eredeti napon lebonyolított program eredménye számít bele.”

  1. A versenykiírás 8. pontja:

„8. Díjazás:

Az egyes kategóriák győztesei elnyerik a „Magyarország legsportosabb települése” címmel járó serleget. A legsportosabb településért folytatott vetélkedésbe csak az eredeti napon lebonyolított program eredménye számít bele.

A mezőny első felében végzett települések közül 21-et sorsolás útján díjazásban részesítünk, olyan arányban, amekkora az egyes kategóriákban versengő települések aránya az összes nevezőhöz képest. Ezért előfordulhat, hogy az eddigiektől eltérően egyes kategóriákban eltérő számú, akár 3-nál kevesebb, vagy annál több díj kerül kisorsolásra.

I.                             kategória              20.000.-Ft vagy Ft értékű díj

II.                           kategória              30.000.-Ft vagy Ft értékű díj

III.                          kategória              50.000.-Ft vagy Ft értékű díj

IV.                          kategória              75.000.-Ft vagy Ft értékű díj

V.                            kategória              100.000.-Ft vagy Ft értékű díj

VI.                          kategória              150.000.-Ft vagy Ft értékű díj

VII.                        kategória              200.000.-Ft vagy Ft értékű díj

A sorsolás közjegyző jelenlétében, 2010. május 20-án 25-én történik. A sorsolásban az eredeti játéknapon versengő települések mellett azok a települések is részt vesznek, amelyek pótnapon bonyolítják a helyi programjukat.”

Amennyiben a módosítás mellett döntenek, abban az esetben a csatolt formanyomtatványt kitöltve kérjük beküldeni az országos versenyközpontnak 2010. május 25. 09:00 óráig.