Szervezeti tudás, hálózati együttműködés a Közép-magyarországi Régióban témában tartott információs napot a Coop System Projektiroda, valamint a Prizma Általános Iskola és Óvoda az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények  (EGYMI-k) részére, június elsején.

 

A rendezvénnyel a szervezők célja, hogy segítsék a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézmények bekapcsolódását a TÁMOP pályázati rendszerébe, az eddigi résztvevők szakmai támogatása, valamint, hogy motiválják az együttműködést a Coop System Hálózatkoordinációs Központtal. Jakobsenné Sz. Rózsa, az iroda szakmai vezetője elmondta, nem csak az egyes pályázatok kivitelezésében, hanem az intézmények egymás közötti  kommunikációjában is aktív segítséget kívánnak nyújtani az EGYMI-k részére.

A szakmai előadók hangsúlyozták, hogy a hálózati együttműködés előrelépést jelenthet a speciális igényű gyermekek oktatásában. A hálózati tanulásnak és információcserének köszönhetően megvalósulhat az egységes standard szerint kiépülő és működő gyógypedagógiai módszertani szolgáltatások létrehozása, az együttnevelés korszerű eszközrendszerének elterjesztése, az egységes minőséget biztosító kritériumrendszer adaptálása, valamint az együttnevelést támogató szolgáltatásokhoz hiányzó képzési programok kidolgozása és lebonyolítása. A rendezvényen az előadások mellett hét EGYMI intézmény példaértékű jó gyakorlatainak ismertetésére  is sor került. Ezek között a Móra 19 EGYMI például bemutatta Örömtréning módszerét, amivel a közösségépítést és a pozitív életszemléletet ösztönzik, az Autizmus Alapítvány intézménye pedig babzsákos foglalkozását ismertette. Emellett szó esett még a referencia intézménnyé válás útjáról, módjáról is.