„Ahol a vadak és erdők várnak” – Együtt a környetetért a Shout programbanA Web 2.0 gyors térhódítása és fejlődése alapvetően megváltoztatta a fiatalok információ feldolgozási és értelmezési stratégiáit. Ezen jelenségek miatt, elengedhetetlennek tűnik annak megértése, hogy az új technológiák milyen szerepet töltenek be a diákok életében,

hiszen azok felhasználásával és az internet segítségével a pedagógusok hatékonyabbá tehetik a tanulók iskolai munkáját, sőt akár globális szociális- vagy környezeti problémákra is felhívhatják azok figyelmét. A tanárok azonban sokszor tanácstalanok abban, hogy az internet, mint interaktív szociális médium, hogyan illeszthető be a (konstruktív) tudásmegosztás bonyolult és összetett folyamatába.

 

A Smithosian Intézet, a TakingItGlobal és a Microsoft „Partner a Tanulásban” közös környezetvédelmi projektje, a „Shout”, pontosan ezen igény kielégítésére született meg hosszas tervezés során. A szakemberek ugyanis felismerték, hogy a Web 2.0 révén az egész világ egy nagy, globális tanteremmé varázsolható, amelyben különféle szociális vagy természeti problémákkal lehet foglalkozni. Az együttműködés azt a célt szolgálja, hogy arra bátorítsa a pedagógusokat, hogy merjék használni azokat a technológiai innovációkat, melyek segíthetik a diákokat a megismerésben, a felfedezésben és az aktív szerepvállalásban a környezet problémákat érintő kérdésekben. A projektben diákok, tanárok, valamint a természeti problémák megoldásai iránt elkötelezett környezetvédelmi szakértők, tudósok, művészek és történészek vesznek részt. Ahogyan Anthony Salcito, a Microsoft oktatásért felelős alelnöke fogalmazott: „Ez az együttműködés csodálatos mód arra, hogy az egész világon kapcsolatok létesüljenek a tanári közösségek és a diákok csoportjai között és ráirányítsuk a figyelmet a környezetvédelem legégetőbb problémáira.”

A „Shout” összesen három nagyobb modulból áll. Az első, a „Felfedezés”, amely egy online konferencia sorozat a Smithsonian Intézet szervezésében. A program ezen szakaszában a diákok egyfajta virtuális kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt és egymással, valamint különböző szakértőkkel oszthatják meg gondolataikat a témában. Továbbá ingyenesen elérhető, a Microsoft támogatásával kifejlesztett felhasználóbarát szoftverekkel is megismerkedhetnek. A „DeforestAction” videó játék során a Microsoft Kodu játékkészítő programjával a diákok megismernek egy helyi erdőirtással kapcsolatos környezetvédelmi problémát, majd különböző forgatókönyveket dolgoznak ki rá, végül ezeket a Kodu játékkészítő szoftver segítségével játékká alakítják át. A „Universe of Trees” (A fák világa) játékban a Bing, és a World Wide Telescope segítségével a diákok arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen más bolygókon maradnának fenn a közvetlen környezetükben élő fák. A „Photo Collage Landscape” (Tájkollázs) során a diákok dokumentálják saját környezetüket, majd a Microsoft AutoCollage segítségével kollázst készítenek képeikből. A „Biodiversity: Endangered Species as Movie Stars” (Biodiverzitás: Veszélyeztetett fajok, mint filmcsillagok) programban a Micrososft Movie Maker-t használva filmet készítenek a gyerekek, melynek főszereplője egy általuk tetszőlegesen kiválasztott veszélyeztetett állatfaj. A „School Yard Tree Map” (Térkép az iskolaudvar fáiról) játékban az iskola udvarán lévő fákat katalogizálják a tanulók, majd a Bing Maps segítségével interaktív térképet hoznak létre azok helyzetéről. Végül a „Song for the Cause” (Dalolj az Ügyért) során a SongSmith segítségével saját dalt írnak és vesznek fel, melyben egy sajátos környezetvédelmi problémát dolgoznak fel.

A második modul, a „Kapcsolat” szorosan egybefonódik a „Felfedezés” programmal. Itt a speciálisan a nemzetközi közösségek számára kialakított platformokon, mint a pedagógusok részére létrehozott Microsoft „Társ a Tanulásban” és a diákok és tanárok által együttesen látogatható TakingItGlobal hálózatokon keresztül oszthatják meg az egyes résztvevők egymással a különféle témakörökben szerzett addigi gondolataikat és tapasztalataikat. Ezen túlmenően többek között tanmeneteket lehet letölteni és virtuális osztálytermeket is létre lehet hozni.

Végezetül, de nem utolsósorban a „Cselekedj” modul során már konkrét akcióterveket, valamint projekteket oszthatnak meg egymással a tagok. A „Shout” program tervében a résztvevők kezdetben mindig lokális problémákra fókuszálnak, majd globális szinten elemzik azokat. Továbbá, mint ahogyan az látható, a „Shout” maximális mértékben felhasználja a Web 2.0-ből adódó lehetőségeket, hogy olyan virtuális közösségek jöhessenek létre, amelyek nem csak a kibertérben, hanem a fizikai világban is hajlandók együttesen fellépni a környezeti károk enyhítése érdekében.

 

Akit bővebben érdekel a „Shout”, az a következő weboldalakon tájékozódhat a témában:

www.shoutlearning.org

www.partnersinlearningnetwork.com /Community: shout

http://dfa.tigweb.org

 

 

Bereczki Enikő

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola