Sikeres az FSZK új oktatási módszertana!Lezárult a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó projektjének második tanéve. A sikeres működés eredménye: összesen 394 fiatal kapott lehetőséget arra, hogy a valószínűsíthető társadalmi és gazdasági lecsúszás jövőképe helyett sikeres, előremutató életet éljen.

 

A közoktatás elsődleges feladata a tudás átadása azon többség számára, akik rendelkeznek a tanuláshoz szükséges kulturális, szociális háttérrel. A magyar oktatási rendszer azonban nem képes minden egyéni élethelyzetet megfelelően kezelni. A jelenlegi közoktatási struktúra ugyanis nagyon sok tekintetben épít a tanuló otthoni környezetére, családjára, kultúrájára. A motiváció, a magatartás, magaviselet, a tanulási technikák és módszerek megfelelő alkalmazásának átadása, vagy akár a tanulásra alkalmas fizikai környezet biztosítása e rendszerben a család, a környezet feladata.

Hazánkban sajnos már régóta folyamatosan csökken a családok ereje, egyre több családban merülnek fel olyan mélységű problémák, melyek a gyermek tanulását és ezzel együtt jövőjét is hátrányosan befolyásolják. A közoktatási rendszer nem tehet többet, hiszen tömegessége miatt képtelen arra, hogy minden tanulóval egyenként, személyre szabottan, a csak őrá jellemző gondok kiküszöbölésével teremtse meg az egyenlő esélyeket. A problémák pedig néhol tömegesen jelentkeznek, máshol pedig egyáltalán nem érződnek. A problémás gyerekek így elvesznek a társadalom számára!

 

Sikeres az FSZK új oktatási módszertana!A megoldás: a Dobbantó program!

A Dobbantó szakiskolai előkészítő program 2008-ban indult és működésének 3 éve alatt országos ismertségre tett szert. A 15 intézményben elindult program már a kezdetektől hangsúlyt helyezett a motivált és érdeklődő, innovatív szemléletű pedagógusok bevonására, hiszen e szakemberek kulcsszerepet játszanak a folyamat sikerében. A felvállalt folyamatos fejlődést már az első évben közel száz önreflexió, beszámoló és tanulmány segítette, melyet a programban részt vevő pedagógusok készíttetek a központilag kifejlesztett Dobbantó fejlesztési terv személyre szabása, fejlesztése, az iskolai fejlesztésbe való beillesztése érdekében.

A hasznosnak bizonyult elemek közül ki kell emelnünk az életpálya-tervezést – hívta fel a figyelmet Bognár Mari, a projekt vezetője. A program talán legfontosabb üzenete, hogy „tudatosan, felelősen a saját sorsomért” szemléletre tanítja a fiatalokat. A munka világára való felkészítés az iskolai folyamatokkal párhuzamosan történik és figyelembe veszi az egyén speciális körülményeit (társadalmi helyzete, neme, etnikuma stb.) csakúgy, mint kompetenciáit és mentális állapotát (önbizalom, saját magába és a cél elérésbe vetett hit). Ezzel a holisztikus megközelítéssel merőben innovatív és ritka kezdeményezésnek számít. Ezt kiemelten fontosnak tartottuk! Az életpálya-tervezés a program időkeretének 40%-át teszi ki – ebben munkavállalói ismeretekre és életpálya tervezésre, a szakmacsoportokkal való ismerkedésre, valamint a munkahelyi tapasztalatszerzésre fókuszáltunk.

A speciális problémákkal rendelkező tanulók számára speciális, az ő igényeiknek megfelelő tananyagok kifejlesztésére volt szükség. Az anyagok professzionális színvonalon, jó minőségben és modern szemléletmóddal, a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületeivel összhangban készültek el. Elsődleges feladatuk, hogy egyéni ütemterven alapuló képzést nyújthassanak a 8. osztályt befejezett, tanulási, vagy magatartási zavarokkal küzdő szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára. A program 3 fő eleme a kompetencia alapú fejlesztés, az életpálya építés alapjainak lerakása és az egyéni ütemtervű, személyre szabott pedagógiai gyakorlat alkalmazása.

A Dobbantóban részt vevő iskolák maguk jelentkeztek a feladatra, hiszen pedagógusaikban igény volt a változás, az új pedagógiai szemlélet megismerése iránt. A résztvevő iskolák pedagógus teamjei az új tananyagok mellett változást segítő mentorálást, a vezetők pedig – az oktatás világában még eléggé szokatlan módon – coachingot, azaz vezetésfejlesztési támogatást kaptak a fejlesztési eredmények kipróbálásához, gyakorlatba való átültetéséhez.

 

Az eredmények önmagukért beszélnek

A projektben kifejlesztett pedagógiai rendszer adatokkal, tényekkel igazoltan eredményes: a diákok szinte alig hiányoznak, a lemorzsolódás minimális és a pedagógusok, vezetők – a tanulókkal megélt sikerek miatt – szeretik, a módszereket, szemléletet a szakiskola más osztályaiban is adaptálják. A projekt így alternatívát kínál a szakiskola megújításához is, vagy, ha úgy tetszik, alapot teremtett egy vonzó, oktatási módszertani reformhoz. A kidolgozott módszertani megoldások ráadásul azonnal adaptálhatóak a roma fiatalok szakképzését szolgáló programokban, illetve számos más hátrányos réteg munka világára való szocializációját segítő programban.

Az eredmények tehát túlmutatnak a program keretein, s olyan szakmai és tapasztalatai tudást hoztak létre, mely hosszú évekig határozhatja meg a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációját.

 

Sikeres az FSZK új oktatási módszertana! Sikeres az FSZK új oktatási módszertana! Sikeres az FSZK új oktatási módszertana! Sikeres az FSZK új oktatási módszertana!