Nemzetközi szervezet figyelt fel a ZSKF kutatásáraA  Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) diplomás pályakövetési kutatásának eredményeit, módszereit is megvizsgálja a brüsszeli központú European University Association (EUA), miközben a hasonló kutatások legjobbjait tekinti át. Európában összesen húsz intézményt választott ki a szervezet, itthon a Semmelweis mellett a ZSKF-et, ahova november 23-án érkeztek a brüsszeli szakértők.

A ZSKF-re látogatott a brüsszeli központú European University Association (EUA), mely egy kiemelt nemzetközi projekt, a „TRACKIT!” keretében vizsgálja az európai felsőoktatási intézményekből kilépő hallgatók munkaerő-piaci helyzetét, illetve a diplomás pályakövető rendszereket (DPR). A szervezet delegációja november 23-án érkezett a ZSKF-re, hogy a helyszínen ismerkedjen meg az ott kialakított „best practice”-ekkel, azaz a DPR-kutatás legjobb gyakorlataival, eredményeivel. Az EUA munkatársai összesen 11 országot és 20 intézményt választottak ki; hazánkban a ZSKF mellett a Semmelweis Egyetemet, ahova november 22-én látogattak el.
Magyarországon a diplomás pályakövetést a 2005-ben hatályba lépett felsőoktatási törvény írja elő. A Zsigmond Király Főiskola több ilyen jellegű vizsgálatot végzett az elmúlt években EU-s pályázati projektek keretében a főiskolán kialakított Társadalomtudományi Kutatóközpontban (TKK).
A ZSKF PEGAZUS elnevezésű TÁMOP-pályázati projektnek köszönhetően 2009 és 2011 között, konzorciumi partnereivel – az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatóival, kutatóival közösen – magas szintű, „kompetencia-párbeszéden” alapuló, komplex, minden érintettre (aktív, végzett és leendő hallgatókra, munkáltatókra, oktatókra) kiterjedő, módszertanában egy sor újdonságot jelentő vizsgálati rendszert dolgozott ki és valósított meg.
Dr. Kabai Imre főiskolai tanár, a ZSKF TKK DPR kutatási vezetője úgy véli, a kutatásuk kiterjedt voltának köszönhetően választotta ki intézményüket az EUA. „Három olyan sajátosság szerepel a mi DPR-kutatásunkban, amely felkelthette a nemzetközi szervezet figyelmét. Elsőként az, hogy három intézménnyel közösen készítettük a kutatásokat, együtt ötleteltünk és valósítottuk meg elképzeléseinket. Másodikként említhető, hogy kiépítettük a „kompetenciák nyelvén” párbeszédmodellt, melynek keretében harminc kompetenciát vizsgálunk, és nemcsak aktív, végzett és leendő hallgatókat, hanem oktatókat és munkaadókat is megkérdeztünk. Jelenleg is folynak azok a kísérletek, melyekben az oktatók megjelenítik az órákon az elért eredményeket, és személyre szabott kompetenciafejlesztési feladatot adnak a hallgatóknak. Harmadik sajátosság, hogy kidolgoztunk egy úgynevezett mintatervező mátrixot, melynek segítségével az online adatfelvételből származó információk alapján reprezentatív mintát tudunk készíteni” – mondta el a kutatásvezető. Hozzátette: folyamatosan előtérbe kerülnek a munka világa és a felsőoktatás kapcsolatában rejlő problémák, melyekre a DPR-fejlesztések megoldást kínálhatnak.
A látogatás alkalmával az EUA-delegáció összegyűjti a „best practice”-eket, azaz a DPR-kutatás legjobb eredményeit, melyeket egy végső fórumon, 2012 szeptemberében ismertetnek, illetve publikálnak, és a szervezethez tartozó több mint 800 intézmény körében terjesztenek majd. Kabai Imre kiemelte: a legfontosabb szempont a hasznosíthatóság, vagyis hogy milyen módon lehet a gyakorlatban is alkalmazni az elért eredményeket. „A ZSKF-en rendszeresen visszaküldjük ezeket a munkáltatóknak, sőt arra is megkérjük őket, hogy kapcsolódjanak be a munkába, melyet szívesen vállalnak” – mondta a főiskolai tanár.
A 2010-ben végzett DPR-kutatás eredményei szerint a ZSKF-en végzettek 95,5 százaléka el tudott helyezkedni a diploma megszerzését követően, több mint 80 százalékuk cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozik. A végzettek többsége, csaknem 62 százalékuk a szakterületükön kíván elhelyezkedni, és a megkérdezettek fele úgy véli, találnak is majd e munkakörökben állást. Az oktatási intézménnyel való elégedettség ranglistáján a negyedik legjobb lett tavaly az intézmény, míg a diplomát adó intézmény nevének az utolsó állás megszerzésében játszott szerepe tekintetében a ZSKF végzett az első helyen. A végzettek körülbelül 2,5 hónap alatt megszerzik első munkahelyüket, és ezzel az idővel a főiskola a dobogó második fokára állhatott 2010-ben. Az egyhavi nettó összjövedelmet – 193 ezer forint – illetően pedig szintén a második legjobb lett a főiskola.
Az EUA a magyarországi intézmények közül még a Semmelweis Egyetemet választotta ki, ahol a „Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ” projekt keretében valósult meg a DPR kialakítása és működtetése. A hazaiakon kívül Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Franciaországban, Írországban, Németországban, Romániában, Spanyolországban, Svédországban és Törökországban választott ki összesen húsz intézményt a brüsszeli központú szervezet.
(www.edupress.hu)