Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán kezdődik, de megfelelően képzett pedagógus esetén már 1-3. osztályban is elindulhat, második idegen nyelvet pedig hetediktől tanulhatnak a diákok – egyebek között ezt tartalmazza a Nemzeti alaptanterv módosításának tervezete, amelyet a kormany.hu oldalon tettek közzé.

A január 17-ig véleményezhető dokumentum rögzíti, hogy amennyiben az 1-3. évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv oktatása ezen évfolyamokon is megkezdhető.

Az első idegen nyelv megválasztásakor – amely az angol, német, francia, továbbá a kínai lehet – biztosítani kell, hogy azt a diákok felsőbb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. A második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon kezdődhet.

A középiskolákban az érettségi idejére biztosítani kell az első idegen nyelv legalább B1 szintű (önálló nyelvhasználatra képes) elsajátítását. A középiskolákban második idegen nyelvként szabad választás szerint oktathatók a különböző nyelvek.

A módosítás emellett rögzíti a különböző műveltségterületek elvárásait is 1-4., 5-8. és 9-12. évfolyamokra.

A tervezet kitér arra, hogy az iskolák a rendeletben foglaltak alapján 2014. március 31-éig vizsgálják felül pedagógiai programjukat. Az intézmények a 2014/2015-ös tanévben a felülvizsgált pedagógiai programjuk szerint kezdik meg a nevelő-oktató munkát.

{module Forrás: edupress}