Az Oktatási Hivatal 2014 nyarán megkezdte a pedagógus-előmeneteli rendszer Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozataihoz

kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai és anyagi elismerése összhangban legyen teljesítményükkel, ugyanakkor figyelembe vegye és díjazza a korábbi szakmai teljesítményeket, érdemeket is. A projektbe 1200 pedagógus kapcsolódhat be 2014. november 17-éig.

A köznevelési rendszer megújításában kiemelkedő jelentősége van az egyéni és intézményi innovációnak. Erre alapozva a Hivatal várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik az elmúlt években tevékeny részesei voltak egyéni, helyi vagy országos köznevelési fejlesztéseknek, aktív szerepet vállaltak a gyermekek, tanulók fejlesztésében, eszközeik, módszereik hozzájárultak a nevelés, oktatás színvonalának növeléséhez, és szívesen részt vennének a pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztésében. A projektbe 1200 pedagógus kapcsolódhat be.

Az Oktatási Hivatal 2014 nyarán – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a pedagógus-előmeneteli rendszer Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozataihoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását.

A kutatás célja, hogy

– feltárja, milyen tevékenységeket végez egy újító, fejlesztő, kutató, támogató pedagógus, aki szívesen megosztja másokkal is tudását,

– megalapozó információkat nyújtson a pedagógus-előmeneteli rendszer részleteiben még ki nem dolgozott két fokozatának (Mesterpedagógus és Kutatótanár) kialakításához,

– megbízható, több ezer pedagógus válaszadásán alapuló eszközrendszert dolgozzon ki e két fokozat leírására, illetve a minősítésére,

– járuljon hozzá a köznevelési rendszerben dolgozók közötti tudásmegosztáshoz a megújulás, az innováció, az adaptivitás erősítése érdekében.

A program sikeres megvalósítása elképzelhetetlen azon pedagógusok aktív részvétele nélkül, akik az elmúlt évtizedekben nevelési, nevelési-oktatási módszerek kidolgozóiként, megújítóiként, tudományos kutatások és fejlesztési projektek résztvevőiként, az innovációban élen járó intézmények vezetőiként, tankönyvszerzőként, taneszköz-fejlesztőként meghatározó szereplői voltak a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának. Azok jelentkezhetnek a programra, akik legalább 14 év pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkeznek, munkájukat jellemzi az innováció, továbbá a mesterpedagógusoktól, kutatótanároktól elvárható tevékenységek: program-, tananyag-, taneszköz-fejlesztés, intézményi vagy más keretek között zajló kutatási, fejlesztési programokban való részvétel, szervezett tudásmegosztás.

A jelentkezők egy elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják majd be eddigi tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. A kérdőíveket köznevelési és felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakmai szervezetek szakértői többlépcsős, objektív, elemző-értékelő munkával összegzik, majd javaslatot tesznek a projektben részt vevő pedagógusok kiválasztására. A kiválasztás során előnyt élveznek azok a pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával vagy tudományos fokozattal, és nem vettek részt a Hivatal által szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői továbbképzésen vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói próbaminősítésen. Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban. Azok a pedagógusok, akik eredményesen vesznek majd részt a kipróbálásban, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint léphetnek magasabb fokozatba 2016. január 1-jétől.

A pilot keretében többek között:

– véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulnak a pedagógusminősítési rendszer eszközeinek továbbfejlesztéséhez,

– elkészítik és valamennyi pedagógus számára hozzáférhetővé teszik elektronikus portfóliójukat,

– öt évre szóló innovációs munkatervben rögzítik egyéni szakmai vállalásaikat, amelyek teljesüléséről egy későbbi minősítési eljárás során adnak számot.

Az eredményes innováció a pedagógusok, a köznevelési és felsőoktatási intézmények, valamint a kutatóintézetek hálózatos együttműködésével valósul meg. A mesterpedagógusok, kutatótanárok tevékenysége támogatja az intézményi fejlesztéseket, a pedagógusszakma folyamatos, belső és külső tudásra építő megújítását, a pálya presztízsének emelését. Amennyiben szívesen bekapcsolódna a fejlesztésbe, kérjük, töltse ki elektronikus kérdőívünket. A kérdőív kitöltésével akkor is segíti a munkánkat, ha Ön nem kíván részt venni a fejlesztésben, hiszen válaszaival hozzájárul a minősítési rendszer fejlesztéséhez. Válaszait anonim módon, bizalmasan kezeljük. Személyes adatait csak akkor adjuk át az értékelést végző szakértőknek, ha Ön ehhez hozzájárul és jelzi részvételi szándékát a programban. A kérdőív kitöltésére 2014. november 17-ig van lehetősége. A jelentkezések elbírása 2015. január végén zárul.

A kérdőívet kitöltő pedagógustól az általa megjelölt adatokra vonatkozó igazoló dokumentumokat a kiválasztási eljárás során bekérhetjük, ezért kérjük, készítsék elő ezeket szkennelt formában.

Az 1200 fő kiválasztásának eredményét az emberi erőforrások minisztere közleményben hozza nyilvánosságra 2015. január végén – írja az oktatas.hu közleménye.

Forrás:edupress.hu