kornyezet vedelem erdokAz erdők környezetvédelmi szerepe minden más növénytársulásénál fontosabb. A többivel szemben az az előnye, hogy újratermelési ciklusa igen hosszú, az emberi beavatkozás után is évtizedekkel mérhető.

Jó irányban befolyásolja a természeti vízháztartását, többek között mérsékli a káros szelek hatását, megköti a port. Ezeknek a közismert környezetvédelmi előnyöknek ismeretében különösen nagy figyelmet kell fordítani az erdőknek az üvegházhatású gázok visszaszorításában kifejtett szerepére. Az üvegházhatású gázok 2020-ig való 40%-os visszaszorítási céljainak megvalósításában Németország éllovasnak számít. Ezt a megújuló energiák alkalmazásának fokozásával, valamint az energiákkal és természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással igyekeznek elősegíteni. E célok megvalósításában az ökológiai erdőgazdálkodáshoz nagy reményeket fűznek, amiben a rablógazdálkodás és a túlhasználat ellen keményen küzdenek, egyben a természetvédelmet az ésszerű erdőhasználattal – egymással összhangot teremtve – kapcsolják össze. Központi céljuk a biológiai sokféleség, az erdők stabilitásának növelése. A német erdők fontosságát jól jelzi, hogy jelenleg az emissziók évi 6%-os csökkentését nekik köszönhetik, ugyanakkor maga a fa fontos CO2-tároló és energiahatékony tűzifaként hasznosítva a fosszilis energiahordozók kiváló helyettesítője.

Forrás: http://www.agroinform.com