1. Bevonulás: Halász Judit Napsugár c. dalára

2. Közös vers:
Anyák napja felvirradt, erre vártunk régen. (Lányok)
Vígan süt a kedves napja odakinn a réten.
Szedjük színes csokorba, ami jót kívánunk, (Fiúk)
Édesanyát köszönteni most elébe állunk.

3. Dal : Már megjöttünk

4.
Édesanyám szeme

 

Olyan a te szemed,
Mint a nap az égen,
Őrködve kíséri
Minden kis lépésem.
Jóságos két szemed
Könnyet ne hullasson,
Mint a fényes csillag
Mindig mosolyogjon.
Ha én rózsafa volnék

Ha én rózsafa volnék,
szép bimbókat hajtanék.
Lennék tavasz virága,
jó anyám bokrétája.

Kis madárka ha volnék,
napestig csak dalolnék.
Mint a kedves csalogány,
hogy örüljön jó anyám.

De nem vagyok madárka,
sem bimbós rózsafácska.
Mondd meg, anyám, mit tegyek,
hogy neked kedves legyek

5. Leülés zenére

Halász Judit: Csak csillag Ő…
Reggel óta tanakodtam
mit mondhatnék teneked?
Olyan szépet gondoltam ki,
Elmondani nem lehet.
Nem leltem rá szavakat,
még verset sem találtam.
Minden, amit elmondhatnék,
itt van egy szál virágban.

Öntözgetem rózsafámat,

De nem is hiába,
Anyák napja ünnepére,
Kihajt minden ága.
Nyílik kelyhe rózsaszálnak,
Úgy tűzöm a kebelére
Az édes anyámnak.

Kis madárka szólj az ágon,
Gyönyörűen, szépen,
Ne legyen ma bánat az én
Jó anyám szívében.
Dalod után enyhül minden bánat,
Dalolj, dalolj kis madárka,
Az édes anyámnak.

Álmomban az éjszaka

aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon virágon,
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

A mindentudó

Az én anyukám mindent tud:
süt mákos és diós batyut,
kocsit vezet, szőnyeget sző –
talpraesett, szép okos nő!
Mosolyog, akármit csinál,
sok jó játékot kitalál,
varr nekem olyan szép ruhát,
hogy ámul az egész család,
Ha sírok és megsimogat,
szeretete jókedvet ad.
Nem is érdemlem meg talán
hogy tündér az édesanyám!

Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak
is van édesanyja.
Reggel mikor felébredtem
az jutott eszembe,
anyák napján legyen virág
mind a két kezembe.
Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten,
Te is sokat fáradoztál
évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni
kevés lenne ez a nap.

Köszönöm, hogy olyan sokat
fáradoztál értem,
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem.

Ajándék

Színes ceruzával
rajzoltam egy képet,
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.

Elkészült a madár.
Nem mozdul a szárnya…
Pedig hogyha tudna
a válladra szállna

Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban
amit anyák napján
mondani akartam

6. Zenére mozgás: Nagymami
Madárka

Zöld ligetben, lombos ágra
rakja fészkét a madárka;
két tojást tesz a fészekbe,
két fiókát költ belőle.

S a fiókák egész nap azt
Csipegetik:
„Édes mamánk, úgy szeretünk.
Pip, pip, pip”!

Keresek virágot
Pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm
S odaadom néked.
Nem is kívánok
Érette egyebet
Csakhogy édesanyám
Ölelj meg, csókolj meg.

Itt egy doboz új színes, mit is kezdjek vele

Tarka, vidám ceruzák, ahány annyiféle.
Fehér papírt ide gyorsan, virágot rajzolok mostan.
Nefelejcset, tulipánt, rezedából hármat
Pirossal egy szép szívet az édesanyámnak.

Néked álmodom anyu

a napnak sugarát,
lágy tavaszi szélben
az aranyszínű ruhát.

Néked álmodom
az égbolt gyöngyeit,
mint fürge tündérek
aprócska könnyeit.

Elhozom néked anyu

a hulló csillagot,
zsendülő mezőkről
az édes illatot.

Elhozok én onnan
méhecskét, virágot,
s megálmodom néked
az egész világot.

Úgy repültem, mint a madár!
Pedig szárnyam sincsen.
Virágot is hoztam Neked!
Pedig kertem sincsen.
A szeretet az én szárnyam
Szívem az én kertem.
Anyák napján köszöntelek,
Édesanyám, lelkem!

Ágh István: Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

7. Dal: Ó, ha cinke volnék

Színes szárnyú kismadárka csicsereg az ágon

Tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron.
Virág, madár s az Én szívem őszintén kívánja,
Édesanyámat a jó Isten éltesse, megáldja!
Köszöntelek édesanyám
eme május reggelen,
jóságodat, lágy hangodat
soha el nem feledem.

Erdő lány a gyöngyvirága,
gyöngyöm-böngyöm gondot űz.
Rügy kipattog, madár csattog,
Barkát vet a parti fűz.
Zöld erdőben, zölden gyöngyen,
Fehér gyöngyből gyöngyvirág.
Gyöngyös gyönggyel, gyöngyvirággal
Köszöntelek anyukám.

Bokrétát kötöttem
Jó anyám napjára,
Örül a bokrétám
Minden egyes szála.
S azt mondatja velem
Illatos virágom:
Legyen áldás az én
Édes jó anyámon.

Majd amikor nagy leszek,

Egy szép országot veszek,
én leszek ott a király,
anyukám a királylány.
Hintaszékbe ültetem,
és egész nap lengetem,
ahogy engem ringatott,
amikor bölcsőbe rakott.

Ha a hintát megunja,
és a szemét behunyja,
elmesélem őneki,
száz királyfi kéreti.
De senkinek ne higgyen,
inkább csak enyém legyen,
neki adom, ha marad,
fele birodalmamat.

Donászy Magda: Édesanyámnak
Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág.
Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a világ.
Májusi vasárnap Virágokat szedtem,
Édes anyukámnak
Kedvére tettem.
Májusi vasárnap
Megígérem százszor,
Szófogadó leszek
Ezután, ha rám szól.

 

Májusi vasárnap
Mezei virágok,
Kedves anyukámnak
Minden jót kívánok.

8. Tánc Mary Poppins Mosolyogni kell c. dalára
9. Ajándék kiosztása: Halász Judit Mit tehetnék érted?
10. Levonulás,