1. Beköszontő: Kedves édesanyák, kedves vendégek!

Kis társaim nevében állok most elétek

Olyan sokat tervezgettünk, készültünk e napra

Igyekezett csoportunknak apraja és nagyja

 

Hogy is legyen, mint is legyen, mit mutassunk szépet,

Hogy örömet szerezzünk Édesanyák, néktek.

Anyukáknak, nagymamáknak szóljon most a köszönet

Szép versekkel, kis dalokkal szerzünk nekik örömet.

2. Jelenet

Ének: Csipkefa bimbója…

1. Fiú: Pajtások, tudjátok-e milyen nap van ma?

2. Fiú Tudjuk, tudjuk, nagy ünnep van! Az édesanyák napja!

1. Fiú: Igaz, igaz, édesanyák napja, de gondolkoztatok-e már róla, mivel köszöntitek édesanyátokat?

3. Fiú: Én elmegyek az Óperenciás tengeren is túlra, az Aranyerdőbe onnan hozok aranyvirágot édesanyámnak.

4. Fiú: Aranyvirágot anyának? Én is szednék száz szálat!

5. Fiú: Én is szeretnék valamit!

6. Fiú: Mit szeretnél, pajtikám? Mondd meg nekem!

5. Fiú: Két jó szárnyat!

6.Fiu : Minek az neked?

5. Fiú: Hogy elszálljak Tündérországba, és a tündérek kertjéből hozzak rózsát édesanyámnak.

1. Fiú: Tudjátok mit, pajtások? Tanácskoztunk eleget, mondok én most egyebet. Tündérországról ne álmodozzatok, mert nincs táltos lovatok.

2. Fiú: Igaza van Lacinak, Tündérország messze van. A táltos lovat hagyjátok, inkább gyertek, szedjünk igazi virágot.

Közben bejönnek a lányok-a virágok-tánclépésben, majd leülnek, vagy leguggolnak.

3. Fiú: Induljunk hát, pajtások, kinyíltak már a tavaszi virágok.

A fiuk énekelve elindulnak. Körbejárnak, megnézegetik a virágokat. A dallam végén megállnak a virágokkal szemben két félkört, alkotnak.

Ének: Anyák napja felvirradt…

Fiuk mind: Jó reggelt, jó reggelt tavaszi virágok,

Hajnal hasadtával harmat hulljon rátok.

Nagy kéréssel jöttünk mi most tihozzátok,

Köthessük egy nagy csokorba legszebb szálaitok

Ünnepnapjuk van ma az édesanyáknak

Hadd örüljenek dalunknak meg a sok virágnak.

Virágok mind: Nektek is jó reggelt, víg fiúpajtások,

Illatozva várnak rátok a pompás virágok.

Ének: Hóvirágom, hóvirágom Hófehérke

Hóvirág: Hóvirág az én nevem

Kikeletre kikeltem

A hó alól kibújok

A virágok közt első vagyok.

Szedjetek hát csokorba

Édesanyák napjára.

Ibolya: Tessék, jó legénykék, itt az én virágom,

Édesanyátoknak szívesen kínálom

Nincs nála drágább se földön sem égen

Minden édesanya nagyon soká éljen.

Gyöngyvirág: Vártunk benneteket, gyertek, víg legények

Csilingelő gyöngyvirággal anyát köszöntsétek

Azt zengi a gyöngyvirágnak minden kis harangja,

Édesanyám te vagy az én életemnek napja.

Nárcisz: Most jöttem a rétről szép fehér ruhámban

Én a nárcisz vagyok, ismertek mindnyájan

Kössétek csokorba illatos virágom

Hogy köszönthessétek az édesanyákat.

Szegfű: Ahogy tudtam, úgy siettem

Késni nem akartam

Hisz úgy illik, hogy szegfű is

Legyen a csokorban.

Édesanya majd megköszöni

Egy kedves mosollyal.

Ének: Ispiláng…

Tulipán: Én is itt vagyok, kedves, jó gyermekek,

A csokorból a tulipánt ki ne felejtsétek,

Boldog vagyok, ha édesanyátoknak örömet szereztek.

Liliom: Én vagyok a liliom, fehér liliomszál,

Anyák napjára, e szép ünnepnapra

Hófehér ruhácskát varrattam magamnak.

Tegyetek a csokrotokba, hadd virítsak szépen,

Minden gondos édesanya nagyon soká éljen.

 

Nefelejcs: Patak partja a lakhelyem

Nefelejcs az én nevem.

Édesanyák ünnepére

Bőven jut belőlem.

Rózsa: Én vagyok az illatos rózsa,

Kertek, virágok büszke királynéja

De azért ma virágomat leszakíthatjátok

S köszöntsétek vele drága jó anyátok.

Pipacs: Piros ruhácskámban én is itt virítok

A virágcsokorból engem ki ne hagyjatok

Szeretnék én is messzire elmenni

Minden édesanyát szívből köszönteni.

Margaréta: Én ugyan csak a mezőkön, retaken virítok

De azért az édesanyáknak bizony én is

Minden jot kívánok.

Búzavirág: Félre minden szomorúság

Azt mondja a búzavirág.

Áldás, békesség és boldogság

Kísérjen minden kedves édesanyát.

Árvácska: Víg köszöntőt mondok én is,

Ahová betérek

Hadd örüljön édesanya

Ha álmából ébred!

Estike: Búzavirág, margaréta, nézzetek csak mind ide

Én vagyok az estike, a virágcsokor szépe,

Édesanya életének gyermeke az éke.

Harangvirág: Harangvirág vagyok én

Az erdőben lakom én

Felhangzik a madár dala

Az is téged köszönt, anya!

Virágok együtt: Fogjunk össze mindahányan

Így jutunk csak sokra

Mi leszünk az édesanyák ünnepi csokra.

Mind: Köszöntsük fel valamennyit, hajoljunk meg mélyen

Így kiáltsuk: Ünnep van ma! Minden drága édesanya éljen, éljen, éljen!

Ének: Fűzzünk, fűzzünk…

Anya dúdolja
Azt kérdezed tõlem                            Mint tavaszi reggel
hogyan vártalak?                                a nap sugarát
Mint az éjszakára                                fagyos téli este
fölvirrad a nap,                                    jégcsap illatát,
mint a délutánra                                  mint az alma ízét,
jön az alkonyat, tejet, kenyeret-
mint ha szellõ jelzi pedig nem is láttalak még
a förgeteget- úgy ismertelek

ezer pici jelbõl
tudtam jöttödet.

Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget-
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

 

Anyák napjára

 

Anyácskám  engedd, hogy ma én meséljek,     Engedd, hogy máma én meséljek néked!
a lelkem csupa márciusi dal                                  Tudod mi lesz a furcsa mese?
sok szürke gond viharzó tengerében                  Egy szívdobbanás, S benne ott sugárzik
a mai nap oly édes diadal.                                  a szeretettnek örökmécsese

Különös dallam, amit szívednek
imádság szárnyán gyermekhála küld,
hiszen te régen oly sokat meséltél
hogy arcomról a könnyet letöröld.

 


ANYÁMHOZ

Van nekem egy kedves, áldott,              Hogyha szívem kétség gyötri,
Hõn szeretett jó anyám. ,                         S arcom befelhõzi bú,
Tudom róla bizonyosan                           Jó anyácskám egyre kérdi:
Szeret õ is igazán.                                  Miért vagyok szomorú?

Megsimogat puha kézzel,
Meg-megölel kedvesen
És eltűnik minden bánat,
Derű ragyog szívemen.

 

Iványi Mária: Nagyanyónak

Halkan, puhán
Szirom pereg,
Simogatja
dolgos kezed.
Piros szegfû
Halvány rózsa
Téged köszönt
Nagyanyóka

Ének: Olvad már a hideg hó…

 

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél

Velem voltál örömömben,                    Meséltél és meséltél
velem voltál bajban,                                  igazakat, szépet,
velem voltál, ha sírtam,                             kívántam, hogy a meséd
velem, ha kacagtam.                                  sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

Édesanyám, már este van, ..
piros golyó a nap.
Elfáradt játékaiban
parányi kis fiad
Most végy öledbe, mondj mesét,
vidámat, hímeset;
s kócos hajamat túrja szét
simító, jó kezed.
Te olyan jó vagy s oly erõs,
nem fáradsz el soha.
Mondjad, mitõl oly nagy és hõs
minden szelíd anya?
S hogy el nem fáradsz sohasem,
mondd meg, miként lehet?
Úgy-e; ha kell csodát teszen
varázsló jobb keyed

 

Szeresd forrón édesanyád,                        Szeresd forrón édesanyád
Szeresd addig, míg lehet!                          Szeresd addig míg lehet!
Õ éltednek minden napján                        Szeme, mint az égi csillag,
A verõfény, kikelet.                                  Véd, s szelíden int neked.
Szeresd forrón édesanyád,
Szeresd addig, míg lehet!
Szerezz neki, amíg csak él,
Szép, boldog, víg perceket

 

Szálljon ezer áldás…

Ének : Ha én madár  volnék…

Csitt csend legyen!                                     Fehér feje vánkosba mélyed,
Ne hallatszék lárma egy se,                        Sóhajt egy hosszút halkat, mélyet,
Ne zümmögjön most kinn a kert                Úgy elfáradt, – oly jó pihenni,
, Anyám egy kicsit lehevert.                       Oly jó álomvilágba menni!

Aludj, aludj anyácska lelkem!
Csókom válladra ráleheltem,
Mikor a kendõt rádtakartam
S most én ülök le melléd halkan.

Károlyi Amy: Nagyon kis fiúk dala

Anya kezét fogni jó,
száraz és meleg.
Kerül árok és gödör,
ha vele megyek.
Anya kezét fogni jó,
hogyha kutya jön,
anya kicsit mosolyog,
a kutya köszön.
Anya kezét fogni jó,
hogyha hull a hó.
Egy szavára elkerül
minden hógolyó.
Kék köténye az öböl,
én meg a hajó.
Hajózik a képzelet,
alszik a hajó.

Az én anyám a legszebb asszony,                          Fényes szemüknél fáradt szeme
Tündéreknél százszorta szebb,                              Szelídebb s lágyabban, néz rám.
Aranyhajuknál fehér haja                                     Senki sem hasonlít õhozzá!
Csillogóbb és ezüstösebb.                                     A legszebb asszony az anyám!

A keze áldott, sohse fáradt.
S a válla ércbõl van talán,
Hogy minden terhet felvesz, elbír
És nem roskad le az anyám!

 

 

Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.

Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiálltok,
csak annyit, hogy: Anyu!

Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba kerül,
csak egy kiáltásba.

Keserűből édes,
rosszból csudajó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csudaszó ez.

Anyu! anyu! anyu!
hangzik este-reggel
jaj de sok baj is van
ilyen kis gyerekkel.

Anyu! anyu! anyu!
most is kiabálom.
Most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.

Csak látni akarlak,
anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged

Anyukámnak ünnepére

 

 

.Mint a bársony pilleszárny,                 S mint az, kert viráginak
Olyan kis kezed                                      Mentõ árnyat ád:
Midõn azt égõ, meleg                             Úgy véded te gyermeked
Fejemre teszed.                                      Beteg homlokát

 

Te megvédsz engemet,
S nem lehet bajom,
Míg te vagy itt én velem,
Õrzõ angyalom

Miért olyan szép a világ                      Miért kedves a mi házunk,
S kedves benne minden virág?!           Puha párnám, gyermekálmunk?!
Miért oly szép a madárdal                   Miért örülünk mindennek,
, Mely fölfelé égig szárnyal?!              Mert jó anyánk szeret minket

Mert a szíve dobbanása:
Értünk szálló imádsága;
Csak minket félt értünk eped,
Édesanyánk mindig szeret

ANYÁK NAPJÁN

Istenünk, légy áldott,                  Áldásod add rájuk
Dicsér szívünk és szánk,            Álld meg az életük,
Azért, mert van nekünk              Legyen mindig vidám,
Hívő édesanyánk:                      Hangos az énekük.
Hisz ők teszik széppé
Életünk hajnalát.
Virággal köszöntünk
Minden édesanyát.

Ének: Hivd a nagymamát

 

Gyermekszívemet
hála járja át,
és köszöntök ma
minden nagymamát,
akik szeretve
szolgálnak nekünk,
megértő szívvel
örülnek velünk.
Minden örömünk
megtízszerezik,
s a bánatunkat
mind megfelezik.
Áldja meg az Úr
nemes szívüket,
és jutalmazza
szeretetüket!

Csak egy van aki melletted áll mindig,
– Õrangyalod úgy jár vigyázva rád -,
Ha rossz is vagy, õ mindig jónak lát;
A te drága, édes, édes-jó anyád!

Csókold meg édes anyukádat százszor,
Mondj este érte szívedbõl imát.
Bárhogy szeretnek téged talán máshol,
Legjobban mégis anyukád imád.
Mindig úgy tégy ahogy anyukád mondja:
Istenke hangja, mi szívébõl szólt
Csak te vagy minden öröme és gondja,
Szívedbe vésd ezt kis pajtásom jól!…

Szívedbe vésd ezt kis pajtásom jól!…

„Anyám!” E szó oly szép, oly dallamos,           Simító kezed melegen fog át
Benne a jóság, tündéri álom.                               Ha feljõ a nap – vagy csillagsereg,
Utad, melyen jársz, legyen napos,                       Jóságod adja a jóéjszakát
Nevedet minden nap imámba zárom.                  Melynek csendjén. kislányod szendereg.

Imádkozom! Nagy hatalmas Isten,
Kegyelmed sugarát hintsd reám;
Tartsd meg sokáig legnagyobb kincsem:
Az én szeretõ édes jó anyám!

Van nekem egy drága kincsem

Este

Mielőtt nyugodni mennél                   Imám elvégezve szépen

Imádkozzál gyermekem.                    Jó anyám megdicsér,

így szól jó anyám szelíden                 Homlokomra adja csókját

minden este énekem.                          És aztán nyugodni tér.

De én nem, én kezeim még

Jobban összekulcsolom,

S hálás szívvel jó anyámért

Istenhez imádkozom.

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merõ napsugárból…
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

. Köszöntöm az Édesanyákat,                  Akik imára kulcsolt kézzel
Akik életet adtak nekünk,                        Mondták a szent szót: Miatyánk,
Akik óvtak ezer éjszakán át,                    Aki, mint asszony örökké szent lesz,
És megszegték a kenyerünk.                   Hiszen csak egy van… Édesanyánk
Köszöntöm az édesanyákat…
Könnyezõ szemmel csendesen…
Ami csak áldás van az Égben
Az Édesanyákra adjad Istenem

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm, Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Èrtem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Àldott teste, lelke csak érettem fárad,
köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
-itt e földön senki sem szerethet jobban!-
Köszönöm, a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Àldd meg édesanyám járását-kelését,
Àldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Àldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Àldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

.Ének : Édesanyám nékem..

ÉDESANYÁM

Este hogyha fekszem                  Odaül az ágyhoz,
Reggel hogyha kelek:                 Megfogja kezem,
Édesanyám imádkozni                Jó Istenről, Jézusunkról
Tanít engemet.                            Beszélget velem.
Üdvözítőm, kérlek,
Halld meg sóhajom:
Áldd meg az én anyácskámat,
Áldd meg, de nagyon!


Ha ruhácskánk varrja,
Ha kenyérkénk osztja,
Esti lenyugváskor
Ha az ágyat bontja,
S összeteszi kezét
Mivélünk imára,
S nevedet foglalja
Csendes, hû imába:
Istenem, Istenem
Hajolj le hozzája,
S áldó két kezeddel
Áldjad, hosszan áldjad,
Az értünk fáradó
Drága jó Anyánkat

 

Jézusom, kérlek, nézz reám,                      Áldd meg, ha szolgál minekünk,
És áldd meg édes jó anyám!                       és ha imát mond érettünk,
Mindig ragyogd be éveit,                           Te hallgasd meg, ha felsóhajt!
Töröld le hulló könnyeit!                           Erősítsd szívét, vigasztald!
Hála jó anyánkért neked!
Hallgasd meg kérő gyermeked!
Áldd meg őt, egész életét!
Irgalmaddal te óvd, te védd!

24.Mind:

Anyák napján reggel,                  Amíg mesét mondtál,
mikor a nap felkel,                       kötöttél, horgoltál,
Nagyanyókám elé állok               Te az egész családunknak

sok-sok szeretettel                        édesanyja voltál.

Anyák napján reggel,
mikor a nap felkel
Nagyanyókám elé állok,
sok-sok szeretettel.

 

 

 

Ének:Nem születtem varázslónak,

 

Véget ért az ünnepségünk 
De még remeg kicsi szívünk
Megköszönjük mindenkinek
Hogy meghallgattak bennünket
Édesanyák, nagyanyókák
Fogadjátok szívünk csokrát
Készültünk e mai napra
Tinéktek szólt vers és nóta
Örömet, jóságot, meleg szeretetet
Egészséget, derűt, gondtalan életet
Teljes szívünkből kívánunk most nektek.