Támogatást igényelhetnek az oktatási intézmények az óvoda-, és iskolatej program költségeinek fedezéséhez – olvasható a Magyar Közlöny december 10-ei számában, a program feltételeiről szóló rendeletben. A dokumentum szerint tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig – a rendeletben meghatározott tejtermékek után – kapható támogatás.

 

A vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el.

A VM rendelete tartalmazza, hogy az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig – a rendeletben meghatározott tejtermékek után – támogatás igényelhető.

Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej programot uniós forrásból – amennyit az európai bizottsági rendelet enged – és a magyar központi költségvetésből, a középfokú iskolai tanulók ellátása esetén pedig teljesen uniós forrásból finanszíroznák.

 

A rendelet külön szabályozza az igényelhető támogatás mértékét az egyes intézmények székhelye alapján. A rendelet szerint a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, amelynek maximumát meghatározzák a különböző termékekre vonatkozóan.

Az intézmények naprakész nyilvántartást kell vezetni a kiosztott tejtermékekről, amelyet az MVH az oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetnél a helyszínen ellenőrizhet.

Ha megállapítják, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette a rendeletben foglalt nyilvántartást, akkor az érintett támogatás összege a fenntartónál a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A támogatást a fenntartó és a szállító között létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél igényelheti. A támogatás igényléséhez a rendelet melléklete tartalmazza az intézmények és a szállító közötti szerződésmintát.

A rendelet szerint a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltételnek a fenntartó hibájából fakadó nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

 

A szerződést és a támogatási kérelmet 2014. január 1. és július 31. közötti szállítási időszakokra 2014. január 31-ig kell a kérelmező székhelye szerinti MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani.

A kérelmezőknek a támogatási kérelmeket az MVH a honlapján közzétett nyomtatványon a meghatározott időszakokra egyszer kell benyújtani az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig, az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.

Az MVH a hiánytalan és jogszerű támogatási kérelmekről a beérkezést követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és elrendeli a támogatás átutalását.

{module Forrás: edupress}