Ranschburg Jenő
Szülők könyve – a fogantatástól az iskolakezdésig

"Nevelési hibát kétféle okból követhet el a szülő: saját jellemhibájából adódóan, vagy egyszerűen tudatlanságból �"

azért, mert téves vagy hiányos információkkal rendelkezik arról, hogyan kell megoldania a problémákat, melyek a családi élet elkerülhetetlen kísérői. A felhalmozott tapasztalatok és kutatási eredmények összefoglalásával azonban lehetőséget adunk � és kell is adnunk � a szülőnek ahhoz, hogy elsajátítsa mindazt, amit a gyermeknevelés nehéz és felelősségteljes munkájához feltétlenül tudnia kell. Miért gondoljuk, hogy az a biológiai érettség, amely a szülővé válás nélkülözhetetlen előfeltétele, nyomban gyermeknevelésre is alkalmassá teszi az embert? A gyermek viselkedésében minden kétséget kizáróan ott van a környezet hatása: a felnőttek, mindenekelőtt a szülők világképe, életfelfogása, nevelési módszerei, melyek a kívánt � vagy éppen azzal ellentétes �irányban, de mindenképpen formálják, alakítják a személyiséget. �Nem Messiás-é minden újszülött? � kérdi Madách Az ember tragédiájában � Fénylő csillag, mely feltűnt a családban�� E könyvvel segítséget szeretnék nyújtani ahhoz, hogy a sok, szeretettel és reménységgel várt újszülöttből � �mely feltűnt a családban�� � egészséges, becsületes és harmonikus ember váljék."

Saxum Kiadó
2007
372 oldal

Forrás: AbaBook.hu