Szalatnai Rezső regénye a XVIII. század Magyarországába vezeti az olvasót. A felvilágosodás kora ez, Mária Terézia és II. József uralkodásának időszaka. Helyszíne pedig a korabeli Pozsony, Győr, Pest, Bécs és Kempelen Farkas életének színterei.

“Volt egyszer egy híres magyar, aki az ördöggel cimborált. Még a királyok is varázslóként emlegették. Egész Európa csodálta találmányait. A leghívebb hazafiként ismerték Magyarországon. A tudós író születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg e kötet.