Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, legkésőbb 2008. október 17-ig

A Citibank Zrt., a CITI tagja, valamint a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány PÁLYÁZATOT HIRDET a Citibank Országos Iskolatámogatási Program keretében ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TÁRGYI ÉS MÓDSZERTANI TÁMOGATÁSÁRA „Gazdasági oktatóprogram bevezetése a JAM program alapján” címmel.
Kódszám: CITI OIT/2008-09

A Citibank Zrt. és a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány pályázatot hirdet magyarországi általános iskolák számára, melynek keretében a Citibank Országos Iskolatámogatási Programon keresztül a 2008-2009-es tanévben 600 000 Ft értékben juttat el hozzájuk gazdasági oktatócsomagot, és egyúttal támogatja a JAM program bevezetését. A támogatás a pályázatok kiértékelésének eredménye alapján kerül elosztásra 36 nyertes iskola között egyenlő arányban, összesen 130 ezer dollár értékben.

A támogatás keretében a nyertes pályázó vissza nem térítendő támogatás formájában jut hozzá iskolánként:
* 1 pedagógus akkreditált továbbképzéséhez (40 órás)
* 1 db laptophoz a hozzá tartozó szoftverekkel,
* 1 db projektorhoz,
* 50 db DVD-ből álló oktatócsomaghoz
(nyelvi, matematikai, informatikai és kommunikációs oktatóprogramok 1-8. osztályig),
* JAM tankönyvcsomaghoz a mindennapi gazdasági ismeretek és készségek elsajátításának elősegítéséhez.

Pályázhatnak: Magyarországon működő általános iskolák és fenntartóik.
(Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be.)
A nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatás részeként kapott oktatóprogramot legalább 2 évig alkalmazza, valamint igénye és lehetőségei szerint részt vesz a JAM által kínált programokban.
A pályázati felhívás letölthető a Junior Achievement Magyarország honlapjáról, amelynek címe: www.ejam.hu.

Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, legkésőbb 2008. október 17-ig, értékelésük folyamatosan történik, a beérkezés sorrendjében.

A Citibank Zrt., a Citi tagja, 2001-ben indította el a „Citibank Országos Iskolatámogatási Programot” a Junior Achievement Magyarország (JAM) alapítvánnyal közösen. Az idei 130 ezer dolláros adománnyal együtt a Citi Alapítvány eddig összesen 940 ezer dollárral támogatta a Programot Magyarországon, így országszerte 250 iskolában összesen több mint 95 ezer kisdiák tanulhat a korszerő pénzügyi-gazdasági tananyagokból.
A program rendkívül pozitív fogadtatásban és elismerésben részesült az iskolák körében az elmúlt hét évben!
A Junior Achievement Magyarország (JAM) a Junior Achievement Worldwide tagja, 1992 óta működik Magyarországon.
A program az életkori sajátosságokat követve (óvodákban, általános és középiskolákban, de a
felsőoktatásban is oktatható) gyakorlatorientált gazdasági ismereteket nyújtó tananyagokat biztosít. Jelenleg, az ország 140 településén, több mint 40 000 diák vesz részt az általuk szervezett tizenegy gazdasági program valamelyikén.
A JAM küldetése, hogy az üzleti élet szereplőivel együttműködve, olyan programokat kínáljon a
tanulóknak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megismerkedjenek a közgazdaságtan és az üzleti élet alapjaival. Az alapítvány munkatársai bíznak abban, hogy a programokon részt vevő tanulók saját pénzügyeikkel tisztában lévő és felelősen gondolkodó felnőttekké, illetve az üzleti közösség felelős tagjaivá válnak a jövőben.
A JAM olyan gazdasági oktatóprogramot kínál az intézményeknek, amelyek összhangban vannak az Európa Tanács lisszaboni konferencián megfogalmazott stratégiai céljaival.
A JAM programokról felvilágosítás kérhető régiós fejlesztési munkatársainktól:
Budapesti régió: Kaltenecker Péter kaltenecker.peter@ejam.hu +36 30 869-8357
Dél-Alföldi régió: Zsemberi Mihály zsemberi.mihaly@ejam.hu +36 20 952-9266
Észak-Kelet Magyarországi régió: Kapusi Gabriella kapusi.gabriella@ejam.hu +36 30 996-0357
Dunántúli régió: Lengyel Boglárka lengyel.boglarka@ejam.hu +36 30 996-0359

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
A pályázatokat postai úton, illetve elektronikus formában is elfogadjuk. Utóbbi esetben a kitöltött és aláírt nyomtatványok jól olvashatóan beszkennelt formáját fogadjuk csak el (pdf formátumban). A pályázatokat 1 példányban kérjük postázni, illetve beküldeni.
A pályázat beküldési határideje: 2008. október 17. (postára adási, illetve elektronikus kézbesítési! határidő)
A pályázat beküldésének helye: Junior Achievement Magyarország, 6726 Szeged, Demeter Ferenc u. 6. vagy
e-mail: junior@ejam.hu.
Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni.
A borítékra kérjük, ezt írják: „Pályázat a Citibank Országos Iskolatámogatási Programban való részvételre” (e-mailnél TÁRGY sorba)
A pályázatok elbírálása folyamatos, az eredményről minden pályázót írásban értesítünk!
Amennyiben kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, kérjük a következő elérhetőségek valamelyikén érdeklődjenek: pap.szilvia@ejam.hu +36 (62) 552-858, +36 (30) 869-8358

palyazati_adatlap_CITI_OIT_2008-09.pdf

Forrás: tender.sff.hu