Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az NFÜ kiírta a TÁMOP-3.1.4./08/1.(KMR) és a TÁMOP-3.1.4./08/2. jelű, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatokat.

A minőségi közoktatás közös ügyünk. Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák. E feltételek megteremtése – jól tudjuk – pénzbe kerül. Ezért fontos annyira, hogy most bő 17,5 milliárd forint uniós támogatásra pályázhatnak közoktatási intézményeink, ha megfelelnek egyes elvárásoknak.

Pályázhatnak közoktatási intézmények fenntartói; önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak, non-profit szervezetek, költségvetési szervek.

Kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására, illetve önálló intézményi innováció megvalósítására lehet pályázni.  A pályázó a kötelező tevékenységeken túl minden olyan további fejlesztésre is támogatást kaphat, amely az adott feladatellátási helyen hozzájárul a készségközpontú oktatás meghonosításához vagy éppen az intézményi innovációhoz.

Az ún. konvergencia régiók területén (Dél-alföld, Dél-Dunántúl, Észak-alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az elnyerhető támogatás 5 és 25 millió forint között mozoghat, míg a közép-magyarországi térségben minimum 5, legfeljebb 23 millió forint uniós pénzre számíthatnak a jelentkezők. Ezek az összegek feladatellátási helyenként értendők.

A pályázatok beadására 2008. november 3-tól 2009. január 15-ig van lehetőség!

 

Kapcsolódó dokumentumok