A Magyar Jezsuita Rendtartomány a magyar rendtartomány fennállásának 100. évfordulója alkalmából esszé pályázatot hirdet 14-24 éves fiataloknak.

A pályázat témája:Jezsuita „nyomok” Magyarországon.

A jezsuiták már néhány évvel Szt. Ignác halála után letelepedtek Magyarországon. Azóta nagyon sok településen működtek több-kevesebb ideig jezsuita szerzetesek. Az ő nyomaikat (templomok, iskolák, a szétszóratás (1950-1990) idején a településen szolgált szerzetesek) kérjük felkutatni, bemutatni. Kíváncsiak vagyunk a munkásságukra, szerepükre a település életében, a keresztény közösségre gyakorolt hatásukra.
A pályaművek terjedelme 5 oldal (max. 15 000 karakter) lehet.
A pályaműveket 3 példányban papíron és email-ben kérjük benyújtani.
Kérjük megadni a pályázó nevét, címét, életkorát, email elérhetőségét.
Cím: Magyar Jezsuita Rendtartomány, 1447 Budapest, Pf: 462 koronkai.zoltan@jezsuita.hu
A borítékra kérjük ráírni: esszépályázat
A jezsuitákról tájékozódni lehet a www.jezsuita.hu honlapon.

Pályaművet vissza nem küldünk.
A legjobb pályaműveket honlapunkon és/vagy kiadványban megjelentetjük.

Beadási határidő 2009. január 10.
Eredményhirdetés: 2009. április 26.
A pályázatokat három korcsoportban bíráljuk el: 14-16, 17-20, 20-24
Díjak:
1. Ifjúsági zarándokút Rómába 2009. július (17-20, 20-24 éves korcsoportban), egy hetes ifjúsági táborozás a 14-16 éves korcsoportban
2. Speciális, egy napos kulturális program Budapesten
3. Könyvjutalom
A pályamunkákat szeretettel várja, és további felvilágosítással szolgál:

Koronkai Zoltán SJ (koronkai.zoltan@jezsuita.hu)