A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

A pályázat címe: pszichológusi tevékenység igénybevétele a 2008-9 tanév idejére

Kiíró: Felismerés Alapítvány
Az alapítványról bővebb információk a www.felismeres.hu honlapon

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

Pályázhat: Debrecen, Ebes, Hajdúszoboszló óvodái és általános iskolái.

A pályázat célja: A mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése, a gyermekintézmények munkájának segítése, a rászoruló gyermekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@felismeres.hu e-mail címen, a pályázati űrlap és a szöveges pályázati dokumentum (2-4 oldal) benyújtásával.

Pályázati tartalma: Az intézmény számára nyújtott, a 2008-9-es tanévre szóló heti 4 órás pszichológusi munka.

A támogatás mértéke: 100%

A pályázat benyújtásának feltétele: Az intézmény vállalja, hogy megfelelő pszichológusi munkateret alakít ki (optimális esetben 8-16 m2, önálló helyiség, melyet egyébként nem tanítási célra használnak és melyben a foglalkozások zavartalanul folyhatnak, valamint zárható szekrény az eszközöknek).

A pályázati együttműködés módja: A kapcsolattartó az alábbi felsorolás alapján A megállapodás megkötését követő 2 hétben közös munkatervet dolgoz ki az Alapítvány munkatársával, melyet az intézményvezető és az Alapítvány részéről a programvezető jóváhagy.

Választható tevékenységek:
– nyílt diákfoglalkozások
– tanárok számára előadások (elméleti és/vagy gyakorlati kérdésekben)
– szülői, tanár és diák fogadóórák tartása
– egyéni beszélgetések diákokkal
– egyéni beszélgetések tanárokkal
– nevelési tanácsadás
– célzott (például stressz, szorongás, agresszió kezelése) foglalkozások tartása
– önismereti kör vezetése
– tanári esetmegbeszélő csoport
– krízishelyzetbe került diákok gondozása
– konfliktusmegoldás, konfliktusmegoldás moderálása

Egyéb tudnivalók: Minden beérkezett pályázatról 48 órán belül befogadási értesítőt küldünk, mely a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.A pályázatok elbírálása két lépcsőben történik: Formai megfelelés és tartalmi értékelés.A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az Alapítvány a kapcsolatot, esetenként helyszíni szemle is hozzájárul a döntéshez.A pszichológusi munkatér megfelelő kiválasztásában és kialakításában az alapítvány munkatársai segítséget nyújtanak.Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.

A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.

Az elbírálás szempontjai: Az együttműködési feltételek biztosítottsága, földrajzi megfelelés, az Alapítvány kapacitása.

Forrás: tender.sff.hu