A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 10.

Az Ökorello Alapítvány pályázatot ír ki, a Pitypang – Országos Óvodai Környezeti Nevelési Projekt keretében rajz szakos tanár, vizuális kommunikáció, illetve képzőművészeti végzettséggel rendelkező pedagógusok számára másodállás elnyerésére.

A pályázat célja:
Az Ökorello Alapítvány által indított, környezeti nevelési témaköröket feldolgozó, óvodai munkáltató füzet rajzanyagának elkészítése. A 2009. januárjától havonta megjelenő kiadvány az óvodás korosztály számára kíván egységes tematikára épülő környezeti ismereteket átadni. Ennek keretében a nyertes pályázók megbízást nyernek a munkálatok elvégzésére, melynek anyagi ellenértékéről és egyéb feltételeiről a pályázat kiírója személyes egyeztetés során állapodik meg a nyertesekkel.

A pályázók köre:
Jelen felhívásra magánszemélyek, vagy nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 10.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikus formában, az Ökorello Alapítvány e-mailcímére lehet benyújtani, a megjelölt határnapon 24 óráig.

A pályázat tartalmi kritériumai:
A pályázat főrészét a pályázó által elektronikusan csatolt önéletrajz, valamint egy motivációs levél képezi, utóbbi maximális terjedelme 1 A4-es oldal lehet, 12-es betűmérettel. A beküldött dokumentumoknak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására szolgáló adatait, valamint telefonszámát, és működő e-mail címét. A pályázati anyagot aláírással ellátni nem szükséges. Kérjük az elektronikus levél tárgy rovatába írják a „Pitypang Projekt 2009” azonosítót!
Elutasított pályázat esetén az Ökorello Alapítvány minden beküldött dokumentációt és fájlt megsemmisít 2008. november 30. napjáig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 24.
A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.
A nyertes pályázókat az Ökorello Alapítvány munkatársa a megadott elérhetőségeken felkeresi a további munkafolyamatba való bevonás érdekében.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
– 3 db referenciarajz, mely a következő figurákat ábrázolja, természeti, vagy mesekörnyezetben:vidra, vakond, kisfiú/kislány.
– Nonprofit szervezetek esetében kötelezően csatolandó a szervezetet bejegyző bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat, mely bizonyítja, hogy a szervezet létezik, működik, valamint megjelöli annak képviselőjét.

Preferenciák a beküldött rajzokkal kapcsolatosan:
– Egyszerű, letisztult forma- és színvilág.
– Egyedi figuraalkotás.
– A figurák „mozgatásának” képessége.
– Antropomorfizált figurák.

Egyéb feltételek:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a munkálatok elkészítési jogának elnyerése esetén havonta elkészít legalább 10 db A4-es méretű rajzot, valamint legalább 2 (azaz kettő) évre szóló megállapodást ír alá az Ökorello Alapítvánnyal.
További információért forduljon bizalommal az Ökorello Alapítvány munkatársaihoz:Telefon: 0630/858-1703, e-mail: okorello@gmail.com. Projektvezető: Bakos István Szabolcs.

Forrás: tender.sff.hu