Pályázati adatlap beküldésének határideje: 2008. november 28.

A pályázók köre
Alap-, és/vagy középfokú szakképzettségi szintet biztosító szakiskolák (szakközépiskolák és/vagy szakképző iskolák)

Pályázat célcsoportja
A pályázat célcsoportját az alap-, és/vagy középfokú szakképzettségi szintet biztosító szakiskolákban (szakközépiskolákban és/vagy szakképző iskolákban) oktató pedagógusok képezik.

Pályázat kerete
A kiíró térítésmentesen biztosít 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést a jelen pályázaton nyertes iskolák minimum 14, maximum 16 pedagógusa számára. Jelen pályázat keretében a kiíró összesen négy iskola számára biztosít továbbképzést.

Kiíró
Kurt Lewin Alapítvány – A Kurt Lewin Alapítvány (KLA) független, közhasznú civil szervezet. A KLA partnereivel való szoros együttműködésben hozzá kíván járulni a demokratikus társadalom megerősödéséhez, a társadalmi párbeszéd kialakulásához, az aktív állampolgári részvételhez. A fenti stratégiai célokhoz illeszkedik az alapítvány oktatási programja, aminek keretében véleményformálók (pedagógusok, vállalati vezetők, szociális munkások) képzése, továbbképzése valósul meg. Az alapítványról bővebb információ érhető el: www.kla.hu

A pályázás menete
A pályázaton való induláshoz szükséges:
1. a mellékelt pályázati adatlap kitöltése, és beküldése a oktatas@kla.hu emailcímre
2. az, hogy a pályázó oktatási intézmény pedagógusainak minimum 80%-a kitöltsön egy feleletválasztós kérdéseket tartalmazó, rövid idő alatt megválaszolható, interneten elérhető kérdőívet. Az iskola tanári kara ennek a kérdőívnek a kitöltésével támogatja minimum 14, maximum 16 kollégáját és az iskolát a 30 órás képzéshez való hozzájutásban.
Egy kérdőívet akkor tekintünk feldolgozhatónak, ha a kérdőívben szereplő kérdések 95%-a megválaszolt. A pályázaton való részvétel érvénytelen, ha egy személy több kérdőívet is kitölt.
A kérdőívhez a pályázó iskola pedagógusai egy jelszó segítségével tudnak hozzáférni. A hozzáréféshez szükséges jelszót a Kurt Lewin Alapítvány a pályázati adatlap beküldésének határidejét követően küldi ki a jelentkező iskolák számára. A pályázó iskolai pedagógusainak ezt követően tíz nap áll rendelkezésre a kérdőív kitöltésére.
3. az, hogy a pályázó oktatási intézmény a kérdőív kitöltése előtt döntsön arról, hogy nyertes pályázat esetén melyik 16 kollégák fognak részt venni a továbbképzésen.

A nyertes iskoláknál előre egyeztetett időpontban kerül sor a 30 órás képzés lebonyolítására. A képzés lebonyolításának határideje: 2009.június 30., a képzések időpontját legalább három hónappal a lebonyolítás előtt rögzíteni kell.
A képzést a Kurt Lewin Alapítvány trénerei tartják meg. A képzésről videofelvétel készül, az így rögzített képanyaghoz – a személyiségi jogok tiszteletben tartására kiemelt figyelmet fordítva – kizárólag a Kurt Lewin Alapítvány kutatói férnek hozzá.

Pályázati adatlap beküldésének határideje: 2008. november 28.
Digitális jelszó kiküldésének határideje: 2008. december 02.
Digitális kérdőív kitöltésének határideje: 2008. december 12.
30 órás képzések lebonyolításának határideje: 2009. június 30.

Pályázó által benyújtandó pályázati dokumentáció tartalma

Pályázati adatlap elektronikusan (word formátumban)

Pályázatok értékelése
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati adatlap megfelelően ki van töltve, sor kerül a digitális kérdőív kitöltéséhez szükséges jelszó kiküldésére. Ha a kérdőívet a pedagógusok minimum 80%-a kitölti, a pályázó iskolát a KLA kutatói nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vett iskolák közül a Kurt Lewin Alapítvány kutatói a(z)
(1) kitöltöttségi arányszám, (előnyt jelent az, ha az iskola pedagógusai közül minél többen töltik ki a kérdőívet)
(2) iskolatípusok és a régiók reprezentativitását biztosító szempontok,
(3) a kitöltött kérdőívek eredményei alapján választják ki az összesen négy darab nyertes iskolát.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ
Web: www.kla.hu/palyazat/30oras
E-mail: oktatas@kla.hu
Pályázati adatlap

Forrás: tender.sff.hu