A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 11.

Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró pályázat XIV.

Pályázók köre: magyarországi és határainkon túl élő 7-18 éves korú gyermekek, fiatalok.

Kategóriák:

I. kategória: 1-4. osztályos diákok (alsó tagozatos) részére:

I.A mese

I.B vers

I.C novella

II. kategória: 5-8. osztályos (felső tagozatos) diákok részére:

II.A mese

II.B vers

II.C novella

III. kategória: 9-12. osztályos (középiskolás) diákok részére:

III.A mese

III.B vers

III.C novella

A beküldött pályaműveken csak a JELIGE (pl. SAPKA) és a KATEGÓRIA (pl. II.B felsős vers) megjelölése szerepeljen.

Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban – egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: név, életkor, lakcím, telefonszám; iskolája neve, címe, osztálya; művének kategóriája, címe, jeligéje. (pl. Kiss Éva, 10 éves, Ják, Kossuth u. 4. Tel.: 94/323-453; Jáki Általános Iskola, Ják Fő u. 32., 5. osztályos; Jelige és kategória: Sapka II.B, a mű címe: A házikó)

A pályaművek témája kötetlen.

Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal, amelyet 5 példányban kell beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben.

Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzák, és önálló kötetben is megjelentetik őket.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatója 2008. április 11-én lesz.

Beküldési cím: Oladi ÁMK Könyvtára

9700 Szombathely, Simon I. u. 4.

Tel.: 94/509-380

A pályázatról felvilágosítást nyújt telefonon vagy e-mailben:

Kissné Ráczkevi Irén és Unger Ferencné.

E-mail: omkkonyvtar@gmail.com

http://omk.nyugat.hu/