Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatásáraAz Önkormányzati Minisztérium (1054 Budapest, József A. u. 2-4.) – a továbbiakban: Támogató – pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, „Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból,

a lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás, és a mozgás gazdag életmód széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében, az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 2/2009. (I.16.) ÖM rendelet alapján.

(Pályázat kódja: SPO-SE-09)
A támogatás célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja olyan szabadidősport események támogatása, amelyek Magyarországon, 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos jelentőségű, nagy tömegeket (min. 2000 fő) megmozgató szabadidősport esemény;

B. kategória: szabadidősport rendezvénysorozat (min. 3 esemény), amelyeken eseményenként legalább 500 fő vesz részt;

C. kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő események (résztvevők száma min. 5000 fő);

D. kategória: helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

Dokumentumok:

Pályázati felhívás (pdf)

Pályázati útmutató (pdf)

Forrás: mdsz.hu