Rajz- és fotópályázat óvodás gyermekek, valamint általános és középiskolás tanulók számáraA pályázat ez évi mottója:
„Szokásaid változzanak, ne az éghajlat!”

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti immár hagyományos rajz-, és fotópályázatát a 2009. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.
 
Pályázati kategóriák:

1. Rajzpályázat:
  • óvodás kategória
  • kisiskolás kategória (1-4. osztály)
  • felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
  • felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
  • középiskolás kategória (9-12. osztály)
A pályaművek témái:

Az éghajlatváltozást már közvetlenül érzékeljük: olvadnak a sarki jégsapkák, emelkedik a tengerek vízszintje, forróbbak a nyarak és gyakoribbá váltak a szélsőséges viharok, pusztító árvizek. A klímaváltozás egyre súlyosabb károkat okoz, hatása zavarja természetes környezetünk működését, egyre több növény- és állatfajt fenyeget a kihalás veszélye.

Az éghajlatváltozás mindenki problémája, és mindenki részese a megoldásnak. Az éghajlatváltozás elleni harc megnyeréséhez a társadalom egészének és minden egyes tagjának hozzá kell járulnia. A mindennapi életünkben tett apró változások is segítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését anélkül, hogy az befolyásolná az életminőségünket. Otthonaink fűtése és energiafelhasználása, közlekedési eszközeink megválasztása, vásárlási és táplálkozási szokásaink a változtatás fő területei, ahol pozitív lépéseket tehetünk.

Te hogyan látod ezt?

A pályaművek elkészítése:

A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon, vagy egyéb, nem törékeny anyagon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. A beküldött anyagot nem szükséges képkerettel ellátni.

A fotópályázatra maximum 3 darab papíralapú, pályázati anyagot várunk. A pályaműveket minimum 13×18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek egyaránt beküldhetők. Hagyományos, ezüstalapú fényképek és digitális fotók, nyomatok egyaránt szerepelhetnek a pályaművek között. A fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szükséges felragasztani.

Pályaműként csak olyan alkotás küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt. Kérjük, hogy a rajzok és fényképek hátulján jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó nevét, pontos postai címét, telefonszámát (illetve a szülő, gondviselő, vagy felkészítő pedagógus telefonszámát), osztályát, születési adatait (év, hónap, nap), az iskola/óvoda nevét és címét, valamint a felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét.


A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.

Pályázat benyújtása:

A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét” rajz- és fotópályázat
1440 Budapest Pf. 1.
A pályázatok postára adási határideje: 2009. július 15., éjfél.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.


Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazunk. A fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság döntése alapján értékes különdíjak is gazdára találnak. A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor egyes korosztályokat és kategóriákat összevonhat, illetve más díjazási módokat állapíthat meg. A legügyesebb diákokat a pályázatot kiíró minisztériumok 2010 nyarán környezetvédelmi alkotó-táborba hívják meg.

A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. A pályázat postázásával a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű kiállításra kerüljön, illetve a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium non-profit kiadványában megjelenjen az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.

A díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2009. szeptember 16-22.) kerül sor. A rendezvény pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat, illetve oktatási intézményüket tájékoztatjuk. Az ünnepségre vidékről meghívott gyerekek és egy felnőtt kísérőjük útiköltségét (vonat- illetve autóbuszjegyét) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megtéríti.

A beküldött műveket nem küldjük vissza. A pályaművek 2009. október 30-ig átvehetők a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban (Budapest V. kerület, Akadémia u. 3.)

További információk:

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium részletes felvilágosítást nyújt a 06-1-471-8319-es telefonszámon vagy a meszaros.imre@khem.gov.hu e-mail címen.