Balassi, a lovasok kapitányaG y e r m e k r a j z p á l y á z a t

Az európai Balassi-hagyomány központja, a www.balassi.eu gyermekrajzpályázatot hirdet, hogy felidézze az 1580-as Hatvani vásárütést annak  430. évfordulóján. Salánki György históriás éneke 1581-ből így részletezi az egy évvel korábban, Szent György havában végrehajtott haditettet:

Lovaggal, gyaloggal vitéz Balassa
Házakat, pénzes boltokat törött vala,
Gyermekeket, bulákat fogott vala,
Sok törököt nyakon kötöztet vala.
Nagy örömmel vitézek juttak vala,
Eger várában beszállottak vala,
Kótyavetyét mindjárt hánytak vala,
Istennek nagy hálákat ők adtak vala.

Balassi mint egri hadnagy vezette katonáit a hatvani szandzsákságig, lóháton tette meg az utat vitézeinek jó részével együtt. A 430. évfordulón, 2010-ben jó alkalom kínálkozik tehát arra, hogy a költőt mint a lovasok kapitányát idézzük fel. Az európai költőóriás nemcsak jószágként használta a lovakat, hanem kedvelte, sőt szerette is őket. Erről árulkodnak verssorai. „Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak./ Mert fáradság után füremedt tagokat/ Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, /Új erővel építvén űzéshez inokat” – írja az áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idejéről szóló versében. Kereskedőként is foglalkozott velük. „Jó hamar lovakért járván Erdély földét/ nem nagy fáradság nélkül” – fogalmaz Ötvennyolcadik címen jelzett költeményében.

A 10 és 14 éves kor közötti gyermekeknek azt kell megrajzolni, lefesteni vagy számítógépes grafikában megjeleníteni: hogyan képzelik el ők eme haditettet.

A pályaművet 2009. november 15-éig kell a balassi @ balassi.eu címre eljuttatni.

Az európai Balassi-hagyomány központja az összes pályaművet sikeresnek tekinti. Közülük öt alkotást emel ki díjazottnak. Ezek alkotói és családtagjaik meghívót kapnak a 2010. február 14-én, Bálint napján – vasárnap – sorra kerülő rendezvényre, a Balassi Bálint-emlékkard átadási ceremóniájára.

Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit az utazó családok maguk viselik, ehhez támogatást a pályázat kiírójától nem kapnak: erről a rajztanároknak a célszerű mindjárt a pályázat bejelentésekor tájékoztatni a gyerekeket.

A kardátadáson kifejezetten mint közönség lesznek jelen, ott ez a rajzpályázat nem kerül szóba. Könyvjutalmat a győztesek postán kapnak.

A gyermekrajzverseny kifejezetten internetes rajzvetélkedés. Eredményhirdetése kizárólag a világhálón zajlik, külön postai levelet erről nem kapnak a pályázók. A rajztanároknak célszerű tájékoztatni a gyermekeket arról, hogy értesítést is kizárólag elektromos postán kapnak.

A győztes öt alkotás egy évig fönn lesz a Balassi Bálint-emlékkard hivatalos honlapján – miként a tavalyi győztes rajzok ott jelenleg is megtekinthetők -, a www.balassi.eu webhelyen.

Ti is, rárószárnyon járó hamar lovak,
Azkiknek hátokon az jó vitéz ifjak
Gyakorta kergetnek, s hol penig szaladnak,
Adassék egészség már mindnyájatoknak!

Forrás: www.preshaz.eu/Hirek.htm