19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2009/2010-es tanév)KIK INDULHATNAK?  Egyénileg vagy kétfős csapat-ba szerveződve pályázhat minden 1989. október 1. és 1996. augusztus 31. között született fiatal.

Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a verse-nyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola meg-kezdése előtt végezték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

MIT LEHET NYERNI?

I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is.

A legjobb pályamunkát beadott határontúli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.

Az első és második helyezett fiatalok által kijelölt egy-egy tanár (vagy konzulens) egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíj-ban részesül.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények dön-tése alapján 25 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2010. szeptem-ber 24-29. között Lisszabonban, az Európai Unió által, rendezendő “Fiatal Tudósok Versenyén” való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).

MIVEL LEHET NEVEZNI?  Pályázni lehet műszaki, környezetvédelmi, természettudományi, valamint matema-tikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmány-nyal, kutató vagy fejlesztő munka eredményével. A verse-nyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?  A kidolgozandó téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben, le-zárt borítékban kell benyújtani 3 példányban, levélben vagy személyesen 2010. január 6-án, 15 óráig beérkező-en. A borítékra rá kell írni: „INNOVÁCIÓS VERSENY”.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot,

az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcím-ét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét, címét és telefonszámát; a konzu-lens, vagy felkészítő tanár nevét, címét és telefonszámát.
KIK DÖNTENEK?  A pályázat elfogadásáról a tudo-mányos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozha-tóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A dön-tésről minden pályázó értesítést kap 2010. február 3-ig.
HOGYAN TOVÁBB?  Az I. fordulóban elfogadott pá-lyázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozá-sát, ill. a fejlesztés eredményét 2010. május 3-án, 15 órá-ig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csa-tolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelle-ket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.
MIT ÉRTÉKELNEK?  A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tu-dományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképes-sége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
EGYÉB TUDNIVALÓ?  A legjobb munkákat a pályá-zók a Duna TV „Heuréka, megtaláltam” c. külön-műsorában személyesen mutatják be. A bemutatásra alkal-mas pályaműveket kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők 2010. júniusában, a Millenáris Parkban, a Cso-dák Palotájában. Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás meg-nyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagi-lag támogathatják. A verseny szervezői biztosítják a nyil-vánosságot a támogatások elnyerése érdekében, ill. közre-működnek az indokolt költségek megtérítésében.
A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával valósul meg.
A VERSENY TÁMOGATÓI: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Iparfejlesztési Közalapítvány, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Telekom Nyrt., GE Hungary, Sanatmetal Kft., Ericsson Magyarország, GRP Plasticorr Kft.
Magyar Szabadalmi Hivatal, MTESZ, Siemens Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Covent Tőke Be-fektető Zrt., ÉSZT, MKB Bank Nyrt.
MÉDIATÁMOGATÓK: Duna TV, Világgazdaság, Cso-dák Palotája.
TALÁLD FEL MAGAD!

A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet):

MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG – 1036 Budapest, Lajos u. 103.; tel.: 453-6572, fax: 240-5625; e-posta:

innovacio@innovacio.hu; részletes felhívás: www.innovacio.hu; A verseny titkára: Riba Nikolett, marketing menedzser.