oktatási és közművelődési intézmények részére.

A pályázat célja:

– iskolák osztályaiknak, szakköreinek, közművelődési intézmények

csoportjainak belföldi nyári táborozásának támogatása.

 

A pályázat tárgya:

– 2010 június 17-21, 21 -25 között megtartott vakációköszöntő nyári tábor

kedvezményes támogatása (a kedvezményes időpont és pályázható létszám a

pályázat I. számú mellékletben található).

A pályázati kedvezmények:

– minden 21 fő után 2 kísérő a MISZSZ Szolgáltató vendége,

– 21 % kedvezményt biztosít a pályázatban szereplő MISZSZ Szolgáltató a

2010 június 17-21, 21 -25 között megtartott nyári tábor szállás, étkezés

költségéből (pontos kedvezményi lista az I. számú mellékletben)

– minden 21. pedagógusnak MISZSZ tagkártyát ajándékoz a MISZSZ.

A pályázók köre:

1. általános és középiskolák osztályai, szakkörei,

2. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési

intézmények csoportjai,

3. közművelődési intézmények csoportjai,

4. -non profit- célú társadalmi (civil) szervezetek: egyesületek,

szövetségek, alapítványok által fenntartott művészeti csoportjai,

5. egyházi vagy egyházhoz kötődő gyermek és ifjúsági szervezetek csoportjai,

6 határon túli magyar szervezetek, intézmények csoportjai.

A támogatás formája:

– kedvezményes szolgáltatás biztosítása

Pályázható összlétszám: 5000 fő

Egyéb információk:

– A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2010 február 15.

– A borítékon fel kell tüntetni: „A NYERŐ 21 – MISZSZ VAKÁCIÓKÖSZÖNTŐ

NYÁRI TÁBOR 2010″

– Pályázni csak a MISZSZ Adatlapon lehet.

– A pályázat elkészítését segítő szakmai anyagok a www.gyermeklancfu.hu

honlapon találhatók meg.

A pályázatról további információt a Gyermekláncfű Kézműves és Oktatási

Műhelynél Tóth István ügyvezető nyújt a 37/384-661, 06 20/9685-791-es és a

06 30/3804-809 telefonszámon, illetve tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail

címen.