A GARBO Kiadó pályázatot hirdet ÉDESANYA címmelA pályázat beadási határideje: 2010. március 31.

Egy pályázó kategóriánként 1 művet küldhet.

 

A pályázat leírása:

Az írásos pályaműveket a kiadóba kell beküldeni, elektronikus úton (szilagyi.marcsi @ garbokiado.hu).

A rajzos pályaműveket lehet elektronikus úton e-mail-ban beküldeni, vagy személyesen leadni a Garbo Kiadó Lilaköd Könyveskávézójában (Budapest, XIII. ker. Tátra utca 22) vagy postán a Kiadó postacímére elküldeni (1022 Budapest, Fillér utca 28).

A beküldött írásművek csak önálló gondolatok, a grafikai művek csak saját készítésűek lehetnek.

A beküldött írásmű maximum 2 oldal, azaz 3600 leütés lehet.

Kategóriák:

1. kategória: esszé (Esszé definíciója: Az esszé a szépirodalmi alkotások egyik sajátos válfaja. Rövid terjedelmű értekezés, mely témáját merítheti az irodalomból, a tudomány felfedezéseiből, a politikai életből, vagy a mindennapi élet megfigyeléséből. Erősen tükrözi írója véleményét, nézőpontját, sokszor szépirodalmi igénnyel íródik.)

2. kategória: vers, novella

3. kategória: grafika (Grafika: ceruza-, toll- vagy krétarajz)

A pályázat célja:

1. A beküldött művekből a Kiadó szeretne Anyák napjára egy könyvet készíteni, ami – jelen esetben – sajátos módon nem a szerzőkről szól, hanem az édesanyákról. A grafikák a könyv illusztrációi lesznek.

2. A beküldött grafikák eredetijéből szeretnénk a könyv megjelenését követően egy kiállítást szervezni. (Ami már nem csak magáról a grafikáról szól, hanem a készítőjéről is.)

Pályázati feltételek:

Csak olyan művek beküldését várjuk, melynek készítője – a pályázati kiírás céljának megfelelően – lemond neve szerepeltetéséről. A név helyett a rajzon lehetnek jelek, amelyek a készítőre utalnak, és az írásműben is lehetnek olyan gondolatok, melyek árulkodnak a szerző kilétéről.

Az írások, a rajzok a szerző pozitív vagy negatív véleményét, élményét is tükrözhetik, de csak édesanyákról szólhatnak. Édesanya szó alatt most nem kifejezetten a szülő anyát értjük, hanem azt az anyát, akit a szerző “édes”-nek, vagy éppen nem annyira édesnek tart.
Minden beküldött műnél – csak a kapcsolattartás miatt – szerepeljen a szerző (ál)neve, e-mail címe, telefonszáma.
Életkor, végzettség vagy foglakozás tekintetében semmiféle feltétel nincs. Sőt, azt szeretnénk, ha minél színesebb válogatást készíthetnénk.
A beküldött eredeti rajzokat vissza nem küldjük, azonban, a későbbiek során lehetőség lesz a grafikákból egy kiállítás megrendezésére.

A pályázat elbírálása:

A beküldött művek válogatásánál csupán egy dolgot veszünk figyelembe. A pozitív vélemények csak szeretetet sugározhatnak, a negatív vélemények csak tényszerűek lehetnek, bántóak, sértőek nem.

A művek elfogadásának, vagy visszautasításának semmilyen tudományos alapja nincs, azokat a kiadó munkatársai személyes érzéseik alapján fogadják el, vagy utasítják vissza.

A nyertes művek kiadása:

A nyertes esszék részeit, vagy egészét a kiadó szerkesztője egy saját gondolatmenetre felfűzve teszi közzé, és a versek, gondolatok, vélemények illusztrációi lesznek a nyertes grafikák.
A könyv limitált példányszámban kerül kiadásra. Annyi példányban, amennyit a szerzők megvásárolnak. (Terveink szerint 300-500 kötet.)
A szerzők neve névsorban a kötet végén megjelenik.

A pályázatnak nevezési díja NINCS

Várjuk műveiket! Sikeres pályázást kívánunk!
a kiadó
www.garbokiado.hu