Hová tűnt az energia? filmpályázatAz E.ON Vállalatok alkotói pályázati felhívása 9 – 18 éves gyermekek számára az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával, „ Hová tűnt az energia?” címmel.

A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat kreatívan kifejezni képes tanulói csoportok, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

 

A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 9-18 éves korosztály számára, ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a számukra az energiatakarékosság.
A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Pályázók köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények minimum 5 –  maximum 20 fős diákcsoportjai pályázhatnak két korcsoportban:

 • I. korcsoport: 4-8. évfolyam
 • II. korcsoport: 9-12. évfolyam

A pályázat témaköre: „ Hová tűnt az energia?” (maximum 3 – 5 perces hangos vagy némafilm, video készítése)

A pályázat a 9-18 éves, magyarországi iskolákban tanuló diákcsoportok  számára kerül kiírásra. A csoport tagja csak iskoláskorú (9-18 év közötti) lehet. A segítő pedagógus vagy felnőtt (szülő, családtag, ismerős) nevét a pályázaton fel kell tüntetni.

A csoportos pályázat célja egy digitálisan rögzített, eredeti alkotású videofilm elkészítése, amely hatásosan és közérthetően bemutatja a környezetre kockázatos energiapazarlást, egy képzeletbeli szereplő, vagy szereplők, a ’nyomozók’ akciójában. A video-alkotás tehát az energiatakarékosság konkrét, helyi (iskolai, lakóhelyi, települési vagy más helyszínen való) mérséklésének történetét vagy lehetőségeit mutatja be a takarékosság, a körültekintő energiahatékonyság, a tudatos energia (elektromos áram, vezetékes vagy palackos gáz) fogyasztás illetve a pazarlás konfliktusában.

Pályázati feltételeink:

 • A pályázaton csak Magyarországon működő oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói indulhatnak.
 • A videofilm kizárólag eredeti alkotás lehet, mind a képet, mind a szöveget illetően.
 • A videofilm nem készíthető mobiltelefonról!
 • A szerzői jogi felelősség az alkotókat terheli a film zenéje tekintetében is.
 • Az alkotás lehet élőszereplős, animációs, báb vagy keverten vegyes technikájú.
 • A pályázat beküldése CD vagy DVD lemezen történhet, az ismert digitális formátumok bármelyikében.
 • Egy pályázó csoport csak egy művel pályázhat.
 • A pályázat elbírálása a videofilm tartalmi és formai eredetisége, az energiatudatosságot ábrázoló szakmai tartalma és kidolgozottságának minősége alapján történik.
 • A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • A pályázók elfogadják, hogy a pályázatra beküldött alkotásaikat vagy azok részleteit az E.ON Hungária Zrt. szabadon felhasználhatja, a szerző(k) nevének feltüntetésével promóciós és más célokból.
 • A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a letölthető adatlapot teljes egészében kitölti és a pályamű mellé csatolja.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra hozza.
 • Az E.ON a változtatás jogát fenntartja.
 • A pályázat beküldése az E.ON Hungária Zrt címére történik, a megadott határidőre.
 • A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen.

A beérkező pályaművek értékelése: Az E.ON szakembereiből (2 fő), a pályázat védnökeiből (2 fő), és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1 fő) valamint jeles hazai művészek képviselőjéből álló Értékelő Bizottság bírálja el, és 30 napon belül dönt a helyezések és díjak odaítéléséről.

Pályázat nyereményei: Mindkét korosztályban hirdetünk első, második és harmadik helyezettet.

1. Pályázó diákcsoportok nyereményei:

 • 1. helyezett csoportok minden korosztályban:  1 hetes nyári táborozás 2010 nyarán
 • 2. helyezett csoportok minden korosztályban: 200 000 forint értékű könyvutalvány
 • 3. helyezett csoportok minden korosztályban: 100 000 forint értékű könyvutalvány

2. Iskolai nyeremények
Az első helyezett csapat oktatási intézményének nyereménye az E.ON Hungária csoport Energy Direct rendszere, szabadon felhasználva az oktatási intézmény által megjelölt épületben, maximum 1.500 000 Ft értékig kiépítve.

Energy Direct

 • Méri, tárolja és feldolgozza az elektromos áram, a víz, és a gáz-felhasználást
 • On-line módon követi az energiafogyasztás alakulását, egyéb energiafelhasználással kapcsolatos adatokat
 • Optimalizálja az energiafelhasználást
 • 10 vagy akár 20%-ot is meghaladó energiaköltség-megtakarítást eredményezhet
 • Elősegíti az üzembiztos működést
 • Statisztikai funkciók támogatásával elemezheti a fogyasztási trendeket
 • A rendszer a felhasználó számítógépén előre jelzi a várható teljesítménytúllépést
 • Optimalizálhatja a szolgáltatási szerződést
 • Csökkentheti költségeit

További információ az E.ON Energy Direct rendszerekről a www.eon-hungaria.com -on.

A nyertes pályamunkák ünnepélyes díjátadójára 2010 májusában kerül sor.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. április 30.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Cím: E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
“Energiatakarékosság”
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.

A nyerteseket postai úton értesítjük, illetve a pályázat eredményét és a pályaműveket az E.ON honlapján közzétesszük.
Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, az energiakaland@eon-hungaria.com email címen kaphat információt.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: http://www.energiakaland.hu/