Műszaki Kiadó - PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Műszaki Kiadó pályázatot hirdet „Egy tanórám interaktív táblával” címmel.

A pályázat célja:

Lehetőséget kívánunk nyújtani a pedagógusoknak, hogy írott illetve képi formában bemutathassák, hogyan használják az interaktív táblát tanóráikon, mennyiben segíti az munkájukat.

 

 

 

Pályázni lehet cikkel és fotóval.

A pályázat témája: Egy tanórám interaktív táblával

Pályázatot nyújthatnak be:

Minden az Oktatási Minisztérium azonosítójával rendelkező oktatási intézmény pedagógusai. Egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be, illetve csak egy pályázatban szerepelhet alkotóként.

A pályázatok tartalma:

Egy tanórám interaktív táblával – cikk

– Az interaktív tábla és saját készítésű elektronikus tananyagok használatával megvalósított saját tanóra ismertetése, minimum 6000, maximum 8000 karakter terjedelemben, amelyben a pályázó részletesen bemutatja:

  • a tanóra helyét az adott évfolyam tananyagában;
  • a koncentrációt (keresztkapcsolódásokat más műveltségterületekkel);
  • a célcsoport sajátosságait.

– A cikk legalább 4, a tananyagból kiemelt, az értelmezést segítő képet kell tartalmazzon, melyek minősége nyomtatásban is megfelelő.
– Részletes óratervezet, melyet a kiadó honlapjáról letölthető formátumban kell benyújtani.
– A pályázó által készített vagy gyűjtött e-learning tananyag, amely magában foglalja az e-learning elemeket (képek, animációk, hangfelvételek, videofelvételek), valamint minden olyan egyéb, a pályázó által készített, az előbbiekbe nem sorolható elemet, (nyomtatható tanulói anyagok) amely az óra gyakorlati megvalósításához szükséges.
– A hiánytalanul kitöltött adatlap. Az adatlap letölthető a Műszaki Kiadó weboldaláról. A személyes adatokat csak a pályázati adatlapon kell feltüntetni!

A beküldendő pályázati csomag tehát a következőket kell tartalmazza:

– 1 CD vagy DVD, melyen rajta található:
→     a cikk teljes anyaga képekkel,
→     a cikk alapjául szolgáló, saját készítésű interaktív tananyag,
→     részletes óraterv a muszakikiado.hu weboldalról letölthető táblázat alapján; – hiánytalanul kitöltött adatlap, – a cikk egy példányban kinyomtatva.

A pályamunkák elkészítéséhez segítséget nyújthatnak a Táblatanító magazin számai, melyekben minden alkalommal jelentek meg ilyen cikkek gyakorló pedagógusok tollából.

Egy tanórám interaktív táblával – fotó

  • Max. 3 db fotó, melyek a pedagógus egy interaktív táblával tartott tanóráján készültek és bemutatják, milyen lehetőségeket rejt magában az interaktív tábla használata, milyen újításokat hoz magával az oktatásban, hogyan aktiválja a diákokat.
  • A fotók szereplőinek és készítőjének nyilatkozatai, melyekben leírják, hogy a továbbiakban a Műszaki Kiadó számára a fotók korlátlan felhasználását engedélyezik. A nyilatkozat letölthető a Műszaki Kiadó weboldaláról.
  • A hiánytalanul kitöltött adatlap. Az adatlap letölthető a Műszaki Kiadó weboldaláról. A személyes adatokat csak a pályázati adatlapon kell feltüntetni!

A beküldendő pályázati csomag tehát a következőket tartalmazza:

– 1 CD vagy DVD, melyen rajta található a pályázatra készített maximum 3 db fotó
– hiánytalanul kitöltött adatlap
– nyilatkozatok (nyilatkozat1, nyilatkozat2, nyilatkozat3)

A pályázat benyújtása:

A pályázóknak a pályázaton való részvételi szándékukat előzetesen jelezniük kell a palyazat@muszakikiado.hu e-mail címen. A jelentkezés végső határideje június 30.

A regisztráló e-mailnek csatolmányként tartalmaznia kell a kitöltött pályázati adatlapot.

A pályázati csomagokat ajánlott küldeményben kérjük a Műszaki Kiadó számára eljuttatni a következő címre:
Műszaki Kiadó, 1300 Budapest, Pf. 48.

A borítékra írják rá: „Egy tanórám interaktív táblával”

A hiányos, más módon benyújtott, illetve a határidő letelte után postára adott pályázatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe.

A pályamunkák beküldésének végső határideje – cikk: 2010. július 30. – fotó: 2010. szeptember 10.   Az eredményhirdetésre immár hagyományosnak mondható módon az V. Országos Interaktív Tábla Konferencián kerül sor (2010. szeptember 30-október 1.), ahol a legjobb pályamunkák beküldői értékes díjakat vehetnek át. A legjobb cikkek és fotók a Táblatanító magazinban is megjelennek!


 


 

Pályázati mellékletek

Adatlap

Cikkhez:

Óravázlat
Fotóhoz:

Nyilatkozat1

Nyilatkozat2

Nyilatkozat3


Információ

palyazat@muszakikiado.hu

tel.: 06-1/437-2405