A Bakony – Balaton Horgász Szövetség, Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, BALZER Hungária Kft, Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, (továbbiakban: Kiírók) meghirdetik az ötödik, „jubileumi” gyermekrajz pályázatukat „Horgásztam a Balatonon 2010” címmel.

 

A pályaművek beküldési (beérkezési) határideje: 2010. október 16.

I. A pályázat az alábbi három korosztályban kerül meghirdetésre úgy, hogy a korosztálynál minden esetben a tényleges iskolai osztályba tartozás és nem a pályázó életkora kerül figyelembevételre.

1-2. osztályos tanulók

3-5. osztályos tanulók

6-8. osztályos tanulók

A pályamunkáknak a címben jelzett témát – Horgásztam a Balatonon – kell megjeleníteni. Ennek a témának a központi eleme a halfogás, azaz a horgászat, a halászat, a halak és a vízi élet. Kapcsolódó témaként megjeleníthető a Balaton adta élmény: a tó értékei, a táj szépsége, a környezet harmóniája, annak védelme. Ettől a témától ez évben eltérni nem lehet. A túl általános témájú, valamint a Balatonhoz nem köthető, minden vízhez kapcsolható pályamű befogadását a zsűri visszautasíthatja. Előnyt élveznek viszont a „cselekményt” megjelenítő rajzok.

A pályázatra beküldhető pályaművek legkisebb mérete az A4 formátum, a legnagyobb méret 70 x 100 (100 x 70) cm. Szeretnénk, ha minél több bátor, kísérletező kedvről tanúskodó munkát kapnánk, amelyek ábrázolásmódban, vagy technikában a megszokottól eltérő módon idéznék a horgászat, a Balaton élményét. Az alkotás lehet rajz, vízfestmény, zsírkréta rajz (Továbbiakban egységesen: rajz).

Az egyéb alkotásokkal (faragás, szobor vagy egyéb más technika) pályázni nem lehet. A munkákat kiállításra kész állapotban – azaz a rajzokat legalább paszpartu kartonra felragasztva – kell leadni.

A „Horgásztam a Balaton 2010” rajzversenyre egy pályázó legfeljebb három művet nyújthat be.

A pályázat jeligés. A jeligét és a mű címét a rajzok hátoldalán kell feltüntetni. Az egyéni pályázók a rajz illetve a rajzok (max. 3 db.) mellé csatolni köteles a lezárt borítékban elhelyezett, kitöltött ADATLAPOT. Iskolák, szakkörök, intézmények stb. egy csomagban is beadhatják az összegyűjtött (hátoldalukon jeligével és a rajz címével ellátott) pályaműveket, csatolva hozzá a borítékba zárt CSOPORTOS ADATLAPOT.

A kötelezően használandó ADATLAP és CSOPORTOS ADATLAP 2010. május 1-jétől tölthető le a www.bbhsz.hu oldalról.

A rajzokat a Kiírók által felkért képzőművészekből/szakemberekből álló zsűri minősíti.
A zsűri az első körben az összes befogadott pályaműből kiválasztja azt a 300 rajzot, amelyek a kiállításon bemutatásra kerülnek. Ezt követően a meghirdetett három kategórián belül kiválasztja a díjnyertes műveket. Balatonalmádi Önkormányzata – a zsűri véleményét is kikérve – kategórián kívüli különdíjat is odaítélhet. A díjazott rajzok a Kiírók tulajdonába kerülnek. Kiírók < a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében > további elismerési formát is alkalmazhatnak.

A pályaművek beküldési (beérkezési) határideje:
2010. október 16.
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
címre.

A borítékon illetve a küldemény csomagolásán fel kell tüntetni, hogy „Horgásztam a Balatonon”.

A „Horgásztam a Balatonon 2010” gyermekrajzpályázat ünnepélyes eredmény hirdetésének és a kiállítás megnyitásának időpontja a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban
2010. november 13. (szombat) 14.00 óra
A kiállítás 2010. november 30 -ig lesz látogatható.

II. Pályázatbefogadási szabályok
A postán beküldött vagy személyesen beadott pályázatokat a rendezvény Titkára érkezteti, ellenőrzi és regisztrálja. A sikeres regisztráció a pályázat befogadását jelenti. Titkár a pályázók adatait védett adathordozón tárolja, az csak a zsűri döntését rögzítő jegyzőkönyv aláírása után kerül megnyitásra.

A határidő után érkező pályamű „elkésett pályázat” címen nem fogadható be.

Amennyiben a pályamű illetve a pályázat csak kisebb mértékben adathibás, azaz nem teljesen felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak a Titkár – feltéve, ha erre elegendő idő áll rendelkezésre – a pályázót rövid úton (telefon, fax, email) hiánypótlásra felhívhatja. Amennyiben a hiánypótlás a nevezési határidőre nem érkezik be, vagy ismételten adathiányos, továbbá, ha a hiánypótlási felhívásra már nincs idő, a pályázat befogadásra nem alkalmas „elkésett pályázatnak” minősül. A pályamű befogadása akkor is elutasítható, ha azt nem a kiállításra előkészített formában nyújtják be. (Pl. A rajz nincs paszpartura felragasztva.)

A beküldött rajzok nem kerülnek visszaküldésre, azok – a díjazott művek kivételével – a Titkárral egyeztetett időpontban – 2011. január 31-ig a PKKK-ban visszavehetők. Ezen határidő eltelte után a vissza nem vett rajzokkal a Kiírók rendelkeznek. Titkár indokolt estben és külön kérésre a pályaműveket postán is visszaküldheti, feltéve ha az ezzel járó költségeket a pályázó előzetesen átutalja.

www.sff.hu