A „Zenével a szegénység ellen” verseny arra szeretne lehetőséget biztosítani az Európai Unió fiatal polgárai számára, hogy a világszerte tapasztalt szegénység elleni küzdelemről szóló dalukon keresztül a zene nyelvén mondhassák el üzenetüket.

 

A dalokat legkésőbb 2010. szeptember 30-ig lehet beküldeni

A beküldött dalnak a szegénység elleni küzdelem, vagy a fejlesztési együttműködés témájához kapcsolódó üzenetet kell tartalmaznia. A verseny ezzel arra ösztönzi a fiatalokat, hogy vegyenek részt ők is a küzdelemben, és járuljanak hozzá személyesen a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatban tett kötelezettségvállalás teljesítéséhez.

A VERSENY MENETE
A dalokat a „Zenével a szegénység ellen” verseny weblapján (www.ifightpoverty.eu) keresztül kell beküldeni, legkésőbb 2010. szeptember 30-án, 12.00 (CET) óráig.

A szavazás 2010. október 31-én, 12.00 (CET) órakor zárul le. Szavazni többször is lehet, naponta viszont csak egy szavazat adható le.
A nyertesek neve 2010 novemberében a weblapon kerül kihirdetésre. A nyertesek meghívást kapnak a 2010 decemberében megrendezésre kerülő Európai Fejlesztési Napokon való fellépésre.

DÍJAK
A versenyen két díj kerül kiosztásra: az egyiket a szakmai zsűri, a másikat pedig az Internet-felhasználók on-line szavazása során kiválasztott nyertes kapja.
A verseny nyertesei professzionális hangstúdióban vehetik fel dalukat, és meghívást kapnak a 2010 decemberében, Brüsszelben megrendezésre kerülő Európai Fejlesztési Napokon való fellépésre. Az utazás és az elszállásolás szervezését és költségeit az Európai Bizottság vállalja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A versenyen minden olyan EU-polgár részt vehet, akinek az életkora a pályázatok beküldésére kijelölt időszakban 15 és 25 év között van. A versenyen nem vehetnek részt az Európai Bizottság személyzetének tagjai, és az olyan EU-ügynökségek és vállalatok, melyekkel az Európai Bizottság a versenyhez kapcsolódóan szerződéses kapcsolatot létesített.
Minden pályázatnak eredeti szerzeménynek kell lennie. A pályázatok egyetlen esetben sem sérthetik meg mások nyilvánossághoz vagy magánszférához való jogát, függetlenül attól, hogy élő vagy elhunyt személyről van-e szó, és semmilyen más módon sem jelenthetik bármely más személy személyiségi vagy tulajdonjogainak megsértését. A videó formátumban beküldött daloknak alkalmasnak kell lennie a nyilvános fórumon való közzétételre. Az ilyen pályázatok nem tartalmazhatnak meztelenséget, káromkodást vagy erőszakos fenyegetést, nem szolgálhatnak bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat előtérbe helyező kereskedelmi vagy reklámcélt, és nem dolgozhatnak fel bármely más ok miatt nem helyénvalónak minősülő elemeket.
Azáltal, hogy részt vesznek a versenyen, és dalukat regisztrálják az Európai Bizottság weblapján, a versenyzők beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a versenyszabályokat és az Európai Bizottság által hozott – és a versennyel kapcsolatos kérdésekben minden esetben végleges érvényűnek minősülő – határozatokat tiszteletben tartják, és önmagukra nézve kötelező érvényűként ismerik el.

DÍJAZÁSI KRITÉRIUMOK
A beküldött dalok kizárólag az Európai Bizottság általi jóváhagyást követően tekinthetők részvételre jogosultnak, és csak ezután kerülnek közzétételre a verseny weblapján. Amennyiben az előválogatáson továbbjutott dal szerzője 18 éven aluli, az Európai Bizottság a szülők vagy a törvényes gyám írásos engedélyének beküldésére kéri fel a résztvevőt, és csak az engedély beérkezése után tekinti a dalt részvételre jogosultnak. Az említett írásos engedély nélkül a dal nem vehet részt a versenyen.
A dalok az általuk közvetített üzenet alapján kerülnek elbírálásra, aminek valamilyen módon kapcsolódnia kell a világszerte tapasztalt szegénység elleni küzdelemhez, és az Európai Unió által a fejlesztési együttműködés terén végzett munka fontosságához.
Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kibővítse vagy leszűkítse a versenyfeltételeket, illetve hogy felfüggessze vagy megszüntesse a versenyt. Az Európai Bizottság fenntartja továbbá a jogot arra, hogy – a beérkező pályázatok számától függően – 2010. szeptember 30. előtt lezárja a pályázatok beküldésére rendelkezésre álló időszakot. A nagyközönséget bármely ilyen változásról a weblapján keresztül tájékoztatja.
Csalás gyanújának felmerülése esetén az Európai Bizottság fenntartja a jogot a tisztességtelen szavazatok érvénytelenné nyilvánítására.

A DALOK BEKÜLDÉSE – A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A résztvevőknek ki kell tölteni az on-line jelentkezési lapot, és nyilatkozniuk kell arról, hogy eleget tesznek a versenyfeltételekben foglaltaknak. A dalok videó vagy audió formátumban küldhetők be.
1. Vedd fel az előadásod kamerával vagy mobiltelefonnal. Fontos, hogy a szöveg és a zene jól és tisztán hallható legyen.
2. Töltsd fel a video fájlt a You Tube-ra vagy a Dailymotionra, vagy küldd el nekünk azt a közvetlen linket, melyen keresztül letölthetjük a fájlt. Fontos, hogy a videóhoz ingyen és megkötések nélkül hozzáférhessünk.
Egy másik lehetőség, hogy elküldöd nekünk a közvetlen linket az alábbi formátumok valamelyikében elmentett, tömörített audió fájlhoz: MP3, WMA, OGG vagy AAC. A fájlt feltöltheted egy személyes szerverre, vagy egy olyan internetes fájlmegosztó rendszerre, mint például a Rapidshare vagy a Mediafire.
Ellenőrizd a linket, mielőtt elküldenéd nekünk, és győződj meg róla, hogy közvetlen linket küldesz a fájlodhoz!

Általános feltételek:
1. A dalok hossza nem haladhatja meg az 5 percet.
2. A dalok feltöltésére/tárolására és regisztrálására legkésőbb 2010. szeptember 30-án, 12.00 (CET) óráig van lehetőség. A benyújtást követően a dalok nem módosíthatók, és nem nyújthatók be újra módosított formában.
3. Minden versenyző csak egy dalt küldhet be.

SZERZŐI JOG
A dal regisztrálásával egyidejűleg a versenyzők kijelentik, hogy az adott dal saját szerzeményük. Az Európai Bizottságot semmilyen felelősség nem terheli az egyes dalok szerzői jogát magukénak valló személyek között kialakuló viták esetén. A regisztrálással egyidejűleg minden versenyző kijelenti, hogy a dal nem sérti harmadik személyek jogait, közzétételre alkalmas, és nem esik szerzői jogi korlátozás hatálya alá.
A videó formátumban rögzített dal benyújtásával egyidejűleg a versenyzők kijelentik, hogy a felvételen azonosíthatóan megjelenő személyek hozzájárultak képük és előadásuk felhasználásához, a videofelvétel versenyre való benyújtásához, és ahhoz, hogy a Bizottság a videót bármely általa megfelelőnek ítélt módon felhasználhassa. A versenyzők kijelentik, hogy a videofelvételeiken szereplő személyek a Bizottság kérésére hajlandóak aláírni minden olyan dokumentumot, amely a Bizottságot a közreműködésükkel készült videofelvételek felhasználására jogosítja fel.
A daluk beküldésével egyidejűleg a versenyzők kijelentik, hogy az Európai Bizottságnak jogában áll felhasználni a dalukat különböző propaganda tevékenységei keretében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Bizottságnak jogában áll a dalt teljes egészében vagy részletében felhasználni, tévé-/rádióműsorban lejátszani, bemutatni vagy módosítani. Az Európai Bizottság maga dönt arról, hogy az említett jogokra igényt tart-e, és hogy azokkal milyen formában kíván élni.
Kép/képek feltöltésével egyidejűleg a versenyző kijelenti, hogy jogában áll e képeket terjeszteni, és hogy azok nem sértik a szerzői jogokat.

EGYENLŐ ESÉLYEK
Az Európai Közösség tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására (az EU működéséről szóló szerződés 8. cikke). E kontextusban kiemelt figyelmet érdemelnek a női versenyzők, akiket igyekszünk külön is arra buzdítani, hogy küldjék be szerzeményeiket.

SZEMÉLYES ADATOK
A pályázatok feldolgozása számítógéppel történik. Minden személyes adat (pl. nevek, címek stb.) az Európai Parlament és a Tanács a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK számú rendeletében (Hivatalos Lap L8 2001.01.12) foglaltak szerint kerül feldolgozásra.
A jelentkezési lapon szereplő kérdésekre adott válaszokra a pályázatok értékeléséhez van szükség. Ezeket a válaszokat a „Zenével a szegénység ellen” verseny 2010-es fordulójának lebonyolításáért felelős osztály kizárólag az említett célra használja fel. A pályázóknak bármikor jogában áll, hogy személyes adataik felhasználása ellen panaszt tegyenek az európai adatvédelmi biztosnál.

 

www.sff.hu