AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE: A techline.hu és a kreativfolio.hu akció (továbbiakban Akció) szervezője a HVG Online Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 14.) és az Adobe Systems.

 

 

A beküldési határidő 2010. augusztus 16.

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA
Az Akció időtartama: 2010. július 19 – augusztus 16.

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
Az Akcióban részt vehet minden olyan techline.hu felhasználó (Játékos), aki az akció időtartama alatt a techline.hu weboldalon részletezett feltételekkel retusál egy fotót, beküldi a retusált és az eredeti képet, valamint adatait a techlinejatek@gmail.com e-mail címre.

Az Akcióban nem vehetnek részt a HVG Online Zrt., valamint további, az akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

AZ AKCIÓ MENETE
A nyertes pályázatot a techline.hu szakmai zsűrije választja ki, a weboldalon részletezett szempontok alapján.
A zsűrizés időpontja: 2010. augusztus 18.
A zsűrizés helyszíne: HVG Online Zrt. székháza

NYEREMÉNY
1 db Adobe Photoshop Lightroom 3 szoftver, a nyeremény értéke: 80.000 Ft + áfa. A nyeremény készpénzre nem váltható, és át nem ruházható.
5.1. A nyeremények átvétele:
A nyeremény átadására a HVG székházában kerül sor.
A nyeremények átvehetők a nyeremény kisorsolását követő 90 napon belül.
A nyertes Játékos kötelesek együttműködni a HVG Online Zrt-vel annak érdekében, hogy a nyereményét a jelen Játékszabálynak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a HVG Online Zrt. terhére nem értékelhető. A HVG Online Zrt. a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ezt követően az ajándék nem vehető át.

INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL
További információ: a techlinejatek@gmail.com e-mail címen.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Az Adobe Systems vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség – mint például a díj átadási helyszínére történő utazás költségei – a nyertest terheli.

NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
Azáltal, hogy a Játékos elküldi pályázatát a techlinejatek@gmail.com e-mail címre, részt vesz az Akcióban, elfogadja a jelen játékszabályt, valamint tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet. Így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a HVG Online Zrt. által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

www.sff.hu