Nyelv-történetekKÉRJÜK, OLVASSA EL EZEKET A HIVATALOS SZABÁLYOKAT, MIELŐTT RÉSZT VENNE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG OKTATÁSÜGYI ÉS KULTURÁLIS FŐIGAZGATÓSÁGÁNAK TÖBBNYELVŰSÉG-POLITIKAI EGYSÉGE ÁLTAL SZERVEZETT „NYELV-TÖRTÉNETEK” CÍMŰ VERSENYÉN! AZÁLTAL, HOGY JELENTKEZIK A VERSENYRE,

ARRÓL NYILATKOZIK, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADJA EZEKET A HIVATALOS SZABÁLYOKAT ÉS A JOGI NYILATKOZATOT (lásd 2.1. pont).

 

Határidő: 2011. január 31.

1. A VERSENY SZAKASZAI
1.1. A verseny az alábbi három szakaszból áll:
(1) Az első szakasz 2010. szeptember 30-án kezdődik és 2011. január 31-én ér véget (a „benyújtási időszak”). A benyújtási időszak idején a magánszemélyek az elfogadott formátumok bármelyikében beküldhetik személyes történeteiket (lásd 4. pont).

(2) A második szakasz (a „közönségszavazás időszaka”) során, amely 2010. szeptember 30-tól 2011. január 31-ig tart, a nagyközönség tagjai legfeljebb három, általuk kiválasztott pályamunkára szavazhatnak. Minden országban a legnagyobb számú szavazatot elért és a (később bejelentendő összetételű) zsűri által jóváhagyott pályamunkát kiáltják ki országos győztesnek. E fázist követően kihirdetik a 31 országos győztest (résztvevő országonként egyet-egyet).
(3) A harmadik szakasz (a „díjátadó ünnepség”) keretében a 31 országos győztest meghívják Brüsszelbe a díjátadó ünnepségre, amely 2011. május 10-én, a 2011-es Európa nap keretében kerül megrendezésre.
1.2. A közönségszavazás időszakának lezárása után kisorsolnak három on-line szavazót. Ez a három szerencsés szavazó jutalmul kirándulást nyer Brüsszelbe, ahol részt vehetnek a díjátadó ünnepségen és találkozhatnak a versenyt támogató hírességekkel.

2. HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI A VERSENYEN?
2.1. A benyújtási időszak alatt magánszemélyek az Interneten keresztül, a részvételi űrlap kitöltésével adhatják le személyes történeteiket. A részvételhez a magánszemélyeknek a következő követelményeknek kell eleget tenniük:
(a) meg kell felelniük a részvételi feltételeknek;
(b) meg kell adniuk teljes nevüket és e-mailcímüket; valamint (c) el kell olvasniuk és el kell fogadniuk a verseny jelen részvételi feltételeit, valamint a jogi nyilatkozatot.
2.2. A közönségszavazás időszaka alatt magánszemélyek szavazhatnak az általuk kiválasztott pályamunkákra. Az internetes szavazók három szavazatot adhatnak le bármely országból érkezett pályamunkákra, saját országukat is beleértve, tehát például egy német egy görög nevezésre is szavazhat. A szavazatok nyilvántartása automatikusan történik. Minden szavazást kézzel kell elvégezni, az automatizált szavazás tilos.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3.1. Minden résztvevőnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
(1) állampolgára vagy lakosa kell legyen az Európai Unió 27 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), a többi EGT tagország (Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy a tagjelölt Törökország közül bármelyiknek;
(2) a regisztrációkor be kell töltenie legalább a 18. életévét.

4. A PÁLYAMUNKÁK FORMÁTUMA
4.1. A verseny résztvevői pályamunkájukat/személyes történetüket az alábbi formátumok bármelyikében benyújthatják: videó, hangfelvétel, szöveg, illusztráció (fotó, rajz vagy grafika) az alábbi technikai jellemzők figyelembevételével:
(1) hangfelvétel és videó esetében annak maximális hossza 2 perc
(2) illusztrációk esetében: a legnagyobb megengedett méret A2
4.2. A verseny résztvevőinek az Európai Unió 23 hivatalos nyelvének (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén) valamelyikén kell benyújtaniuk pályamunkájukat..

A történet tartalma azonban bármely más nyelvről is szólhat, nem csupán az európai nyelvekről.

5. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
5.1. A közönségszavazás időszaka során az internetes szavazók, illetve a (később bejelentendő összetételű) zsűri a pályamunkákat a kreativitás, eredetiség és a verseny témájához való kapcsolódás szempontjai alapján fogják értékelni.
5.2. Az országos győztesekkel az Európai Bizottság e-mailben veszi fel a kapcsolatot, és meghívja őket a brüsszeli díjátadó ünnepségre. Amennyiben egy országos győztes elérhetetlennek bizonyul ésszerű mértékű erőfeszítések ellenére, illetve kiderül, hogy nem tesz eleget a részvételi feltételeknek, nem tudja vagy nem akarja betartani a jelen hivatalos szabályokat, az adott országos győztest kizárják a versenyből, és másik országos győztest választhatnak ki. Az erről hozandó döntés az Európai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

6. A PÁLYAMUNKÁKRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
6.1. A pályamunka benyújtásával a verseny résztvevői arról nyilatkoznak, hogy az saját eredeti munkájuk. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a szerzői jogot érintő jogvitákat illetően. Minden résztvevő nyilatkozik arról, hogy pályamunkája nem sérti egyetlen harmadik fél jogait sem, közzétehető, és nem korlátozza felhasználását szerzői jog.

6.2. Az Európai Bizottság a versenyre benyújtott valamennyi munkát felhasználhatja a későbbiekben a többnyelvűséghez kapcsolódó projektekhez. A résztvevők a benyújtott anyagok felhasználására vonatkozó valamennyi jogot korlátozások nélkül átruházzák az Európai Bizottságra.

7. DÍJAK
7.1. Országonként egy-egy országos győztest – lásd 1.1. pont, (2) bekezdés – meghívnak a Brüsszelben, 2011. május 10-én megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre. A 31 országos győztes Brüsszelbe nyer utazást, ahol egy igazi európai élményben lehet részük: láthatják Európa fővárosát, az európai intézményeket, a színfalak mögött dolgozó embereket, valamint találkozhatnak a versenyt támogató hírességekkel. Az Európai Bizottság fedezi a győztesek utazási és szállásköltségeit.

7.2. A 31 döntős közül három versenyző Brüsszelben elnyeri az európai bajnok címét. Ez a három európai bajnok különleges díjban részesül.

8. A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME
8.1. Azáltal, hogy Ön leadja nevezését és részt vesz ebben a versenyben: (a) nyilatkozik arról, hogy megértette a verseny részvételi feltételeit és elfogadja azokat; (b) beleegyezik abba, hogy átruházza az Európai Bizottságra a pályamunkájához kapcsolódó minden szerzői és szellemi tulajdonhoz fűződő jogot. Az Európai Bizottság a győztes személyes történeteket korlátlanul, belátása szerint, földrajzi vagy egyéb természetű korlátozások nélkül áttekintheti, közzéteheti, adatként továbbíthatja, adásban sugározhatja, bemutathatja reklám-, promóciós, oktatási és egyéb célokra bármely médiumban, így nyomtatásban (kiadványok, poszterek, tájékoztató kampányokhoz használt anyagok stb.), elektronikus formában (internetes oldalak, multimédiás bemutatók stb.) és/vagy az audiovizuális médiában (rádió- és tévéműsorok stb.).

9. EGYEBEK
9.1. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa jelen verseny részvételi feltételeit, amennyiben az bármilyen oknál fogva nem hajtható végre, folytatható le vagy fejezhető be az eredetileg tervezett módon.

9.2. Azáltal, hogy részt vesznek a versenyben, a résztvevők elfogadják, hogy (a) kötelezik őket a jelen hivatalos szabályok, a részvételi feltételeknek való megfelelést is beleértve, valamint (b) kötelezik őket az Európai Bizottság döntései, amelyek a versennyel kapcsolatos valamennyi kérdésben véglegesnek és kötelező érvényűnek minősülnek.

Részvételi űrlap
Jogi nyilatkozat

www.sff.hu