1. A pályázat kiírója:
A Magyar Nemzeti Múzeum

2. A pályázat célja, művészeti koncepciója:
Gróf Széchenyi István életművének sarkalatos pontja a Lánchíd, amellyel 1832-től egészen 1848-ig naponta foglalkozott.

A műszaki mesterműnek is számító mérnöki alkotásnak Buda és Pest összekötésével jelentős szerepe volt abban, hogy egy új, korszerű főváros jöjjön létre, de a híd egyben a közteherviselés szimbóluma is volt, hiszen a hídpénz fizetése alól senki sem kaphatott mentességet.

 

Pályázatok feltöltési határideje: 2011. január 31.

Az országgyűlés az 1836:XXVI. törvényben rendelkezett a Buda és Pest közti állandó híd építéséről: az építkezések négy évvel később kezdődhettek meg. Az alapkő letételére 1842-ben került sor, és a hidat 1849. november 20-án adták át a forgalomnak. Széchenyi a kész hídon már soha nem mehetett át.

A Lánchíd azóta sokat változott, ám ma is ugyanazt a méltóságot sugallja, mint egykor. A Magyar Nemzeti Múzeum 2011. március 6-ig látogatható, Széchenyi világai című kiállításához kapcsolódó fotópályázaton most Te is megmutathatod, hogy mit gondolsz Budapest egyik legfontosabb jelképéről!

Nap mint nap közlekedsz rajta és már észre sem veszed különlegességét? Netán minden alkalommal megcsodálod? A hidat őrző kőoroszlánokat szereted benne a legjobban? Vagy a klasszicista mederpilléreket? Akkor tetszik leginkább, amikor derengő köd veszi körül, vagy amikor a lemenő nap fénye csillan meg a pilléreken? Vagy éjjel a díszkivilágítással? Szerinted a pesti, vagy a budai oldalról néz ki jobban? Fókuszálj egy-egy érdekes részletére, mutasd meg, hogyan illeszkedik a városképbe, fényképezd a hídon áthaladó embereket, járműveket! Fotózz, hogy lássuk, milyen a Te Lánchidad!

3. Pályázati kategóriák:
A diákok illetve felnőttek által beadott pályaművek egységesen kerülnek elbírálásra.

4. Díjazás:
Fődíj:
A pályázat fődíja egy notebook, a Samsung Electronic Magyar Zrt. felajánlásával.

A zsűri különdíja:
A zsűri által különdíjjal jutalmazott alkotók részére a Magyar Nemzeti Múzeum egy ajándékcsomagot és egy 2011-re szóló VIP-bérletet ajánl fel, amellyel minden kiállítás és program ingyen látogatható.

Turisztikai különdíj:
A pályázók között egy turisztikai különdíj is kiosztásra kerül: egy Budapest Csomag (2 fő részére gyógyfürdő belépő + vacsorafogyasztás egy budapesti étteremben +városnézés) a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. felajánlásával.

5. Pályázati naptár:
Nevezés kezdete: 2010. december 1.
Pályázatok feltöltési határideje: 2011. január 31.
Ünnepélyes díjátadás: a beküldött pályaművekből rendezett vetítés megnyitóján, 2011. február 25-én 16 órakor, a Magyar Nemzeti Múzeum Rotundájában.

6. Pályázati feltételek
Pályaművet nyújthat be bármely természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja.
Egy pályázó maximálisan 5 pályaművel pályázhat, azaz a feltöltött képek közül az első ötöt értékeljük.

Az érvényes pályázás során – ha a pályázó még nem rendelkezik vele – egy Indapass regisztráció (indapass.hu) után az alábbi oldalon, három egyszerű lépésben lehet közzétenni a képeket, amik automatikusan megkapják „az_én_lánchidam” címkét. A pályázónak lehetősége van a képnek címet, aláírást, további címkéket adni. Ha ez megtörtént, az innen letölthető nevezési lapot kell elküldeni a szechenyi@hnm.hu címre.

A pályázaton csak az Indafotóra feltöltött képek vesznek részt. A Magyar Nemzeti Múzeumhoz egyéb módon eljuttatott képeket az értékelésnél nem vesszük figyelembe.

A beérkezett, és az alábbi linken megtekinthető pályaműveket az alábbi 3 tagú szakmai zsűri értékeli: Kiscsatári Marianna fotótörténész, Fejér Gábor fotóriporter, valamint Hargita Nándor, az Indafotó képviseletében.

A zsűrizés szempontjai: egyedi látásmód megjelenése, a téma megközelítésének eredetisége, szubjektív mondanivaló tükröződése.

A határidőig meg nem érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A nyertes pályázókat a nevezési lapon megadott e-mailben értesítjük.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A legjobb fotókat egy különleges vetítésen, a Széchenyi világai kiállítás utolsó két hetében a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában látható LED-falon, és a múzeum honlapján mutatjuk be.

7. Etikai elvárások:
A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak.

A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

A pályázatban nem vehetnek részt a kiíró szervezetek tagjai, munkatársai, valamint közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.

8. Szerzői jogi feltételek:
A pályaművet benyújtó szerző az alábbi feltételekkel járul hozzá szerzői alkotása felhasználásához:

A pályázat kiírója a pályaműveket díjmentesen felhasználhatja a pályaművekből rendezendő kiállítás sorozat, esetleges későbbi pályázat népszerűsítésére a mű szerzője és a mű címe egyidejű feltüntetése mellett, a mű integritásának sérelme nélkül. A kiíró díjazásmentesen jogosult a művek bemutatására a kiállítás keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, tv műsor, reklám stb. keretében.

A kiállító szakmai, oktató tevékenysége körében jogosult a képek díjmentes hasznosítására, többszörözésére, és közzétételére, a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.

A szerző hozzájárul, hogy a kiíró a kiállításra kerülő pályaművekből készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a szerző személyhez fűződő jogainak egyidejű tiszteletben tartásával.

A pályázat kiírójának non-profit tevékenységére tekintettel a pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással, vagy a kiíró szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerzői alkotás esetleges profitorientált hasznosításának feltételeit a kiíró és a szerző között megkötendő megállapodás tartalmazza.

A szerző szabadon publikálhatja és értékesítheti az általa a pályázatra készített fotókat.

A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.

A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki.

9. Kapcsolat, további információ

Maul Ágnes
maul.agnes@hnm.hu
+061/3277749

Szecsey István
szecsey@hnm.hu
+061/3277700/375

 

www.sff.hu