Pályázati felhívás a Reneszánsz Év – 2008 alkalmából szervezett tanulmányi kiránduláson való részvételre

Pályázati felhívás
tanulmányi kiránduláson való részvételre
 
Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója és a Reneszánsz Év alkalmából az Oktatási és Kulturális Minisztérium – a Történelemtanárok Egylete közreműködésével – a Nemzeti Emlékezet Program keretében tanulmányi kirándulást szervez Mátyás korának egyes fontos helyszíneire, reneszánsz helyekre.
A tanulmányi kirándulás időpontja: 2008. április 16-19.
Tervezett útvonal: Budapest, Visegrád, Esztergom, Besztercebánya, Trencsény, Árva vára, Késmárk, Bártfa, Lőcse, Eperjes, Kassa, Abaújszántó, Sárospatak, Kisvárda, Nyírbátor, Budapest 
Pályázhatnak magyarországi középiskolában tanuló, 14. életévüket betöltött diákok és magyarországi általános és középiskolában tanító pedagógusok
Csak egyéni pályázók pályázhatnak, csoportok nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatban közölni kell
  • a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, illetve a 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselőjének (szülőjének, gondviselőjének) nevét,
  • iskolájának nevét, címét és telefonszámát
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
  • törvényes képviselőjének hozzájárulását az utazáshoz (18. életévét be nem töltött pályázó esetén),
  • tanuló esetén a pályázó közoktatási intézménye által kiállított igazolást arról, hogy a pályázó az intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
  • tanár esetén a pályázó közoktatási intézménye által kiállított igazolást arról, hogy az intézmény a pályázót pedagógus munkakörben foglalkoztatja
  • tanuló esetén leírást (pályaművet) az alábbiakról (választhatóan):
Miért érdekli a reneszánsz? Mi a véleménye Mátyás történelmi szerepéről, tevékenységéről? Miként látja a történelmi személyiség szerepét az események alakításában? Értékelje az uralkodói minta kulturális hatását az országos főméltóságokra, a nemességre és a polgárságra!
  • tanár esetén leírást (pályaművet) az alábbiakról (választható):
Tanári munkája során milyen formában és keretek között, milyen módszerekkel tanított Mátyásról és a reneszánszról? Miként alakított ki az uralkodóról hiteles történelmi képet, miként jelent meg a kor ábrázolása, a reneszánsz gondolat, a korabeli Európa? Sikerült-e komplex módon bemutatni az összefüggéseket? Miként tanítja egy újszerű gondolat, világlátás, korstílus megjelenését?
A pályamű terjedelme minimum 2 oldal, maximum 5 oldal lehet.
A tanulmányi kirándulás költségét az Oktatási és Kulturális Minisztérium fedezi.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. március 25.
A pályázatot a mellékletekkel együtt 1 példányban, postai úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Miniszteri Kabinet, Sajtóiroda 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. címre, illetve a pályaművet a szilvia.zarnoczay@okm.gov.hu e-mail címre is el kell küldeni:
A formailag hibás vagy hiányos, vagy határidőn túl beérkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, hiánypótlásnak helye nincs.
A pályázók közül a Reneszánsz Programiroda és a Történelemtanárok Egylete által delegált bizottság dönt a tanulmányi kirándulás résztvevőiről. A tanulmányi kiránduláson 20 fő tanuló és 5 fő tanár vesz részt. A nyertesek 2008. április 4-ig kapnak írásbeli értesítést. A nyertesek listáját a Minisztérium a www.okm.gov.hu honlapon teszi közzé.
A pályázóknak a pályázattal kapcsolatban Zarnóczay Szilvia, e-mail: szilvia.zarnoczay@okm.gov.hu, tel.: 061 473 7445, mobil: 30/257 9061, ad további felvilágosítást.
 
Forrás: okm.gov.hu