Pályázat labdarúgó egyesületek részére - E.ON Családi Foci ProgramA pályázat célja: az E.ON Vállalatcsoport társadalom iránti felelősségvállalásának középpontjában a családokkal kapcsolatos programok, rendezvények, különösképpen a sportos események és a családok sportolás iránti kedvének ösztönzése áll.

1.A pályázat meghirdetésével a vállalatcsoport olyan labdarúgó egyesületeket keres, akik életükbe képesek beépíteni az E.ON elképzelésein alapuló Családi Foci Programot, és ez által lehetőséget tudnak biztosítani a helyben élő családoknak a labdarúgás megismerésére és rendszeres gyakorlására.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2012. május 2.

2. A pályázat célcsoportja: minden olyan labdarúgó egyesület, ahol van

– utánpótlás nevelés,
– saját labdarúgópálya,

– a létesítményhez tartozó infrastruktúra (öltöző, WC, mosdó stb.) valamint
– megfelelő létszámú és minősítésű szakember.

3. A pályázaton való részvétel feltétele:

a. a pályázó egyesület elhivatott a labdarúgó sport iránt,
b. rendelkezik olyan labdarúgásra alkalmas területtel, amelyen családi foci rendezvényeket tud szervezni,
c. formailag és tartalmilag megfelelő pályázatát határidőre beküldi.
d. az E.ON-nal szemben nincs lejárt tartozása.

4. A pályázat tartalmi feltételei:

A pályázó egyesületek az alább felsorolt program és koncepció elemek közül választhatnak, amelyeket be kell építeniük pályázati anyagukba:

a. sportprogramok szervezése családok részére: edzés lehetőség biztosítása, futballpálya használat biztosítása, szakmai segítségnyújtás, családi hétvégék szervezése, a focihoz szükséges sporteszközök biztosítása,
b. futballedzők részére az ország minden részéről: edzői, szakmai fórumokon való részvétel, továbbképzési lehetőségek biztosítása, családi edzések megszervezése, családi mérkőzések szervezése és vezetése,
c. a helyi „Családi Foci Klub” részére: családi szektor kialakítása labdarúgó rangadók (amennyiben van, pl.: NB I-es mérkőzések) megtekintésére, Családi Foci klubszoba kialakítása, szurkolói találkozók, élménybeszámolók szervezése, kedvezményes jegyek/bérletek megvásárlásának lehetősége.

5. A támogatás keretösszege: nettó 15.000.000Ft, amelyet az E.ON Hungária Zrt. biztosít a győztes pályázók számára.

6. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
– a támogatás formája pénzbeli juttatás, összege egyesületenként nettó 3.000.000 Ft.
– minden egyesület csak egy pályázatot nyújthat be.

7. Pályázatot nyújthat be: minden olyan labdarúgó egyesület, amely a „pályázat célcsoportja” pontban felsorolt feltételeknek megfelel és elfogadja a pályázathoz kapcsolódó együttműködési keretmegállapodást.

8. Pályázatkezelő: a pályázatot az E.ON Hungária Zrt. megbízásából a Teamforce Szolgáltató Kft. kezeli.

9. A pályázat benyújtása: a pályázat anyagát és mellékleteit kérjük beküldeni 2012. május 2., 16h-ig a következő e-mail címre: csaladifoci@eon-hungaria.com és nyomtatott formában a Teamforce Kft., Újpest 3. Posta Pf.:7.; 1327 postafiók címre, „E.ON Családi Foci Egyesületeknek” jeligére. (Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati anyagnak NEM a feladási határideje a május 2. 16 óra, hanem a beérkezési határideje!)

10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Szanyi Laura
E.ON Hungária Zrt.
Telefon: 472-2395
E-mail: csaladifoci@eon-hungaria.com
vagy
Veréb Evelin
Teamforce Kft.
Telefon: 06-1-236-4080 fax: 06-1-236-40-81
E-mail: info@teamforce.hu
A pályázati kiírás letölthető a www.eon.hu weboldalról.

11. A pályázóknak a pályázati anyagukban az alábbiakat kell még bemutatniuk, illetve csatolniuk:
– milyen formában jelenhet meg az általuk tervezett Családi Foci koncepció az egyesület életében,
– a pályázat értékelése során külön figyelmet érdemelnek a pályázó saját kreatív ötletei illetve azok megvalósításának pontos tervezete,
– a pályázati anyagban részletezni kell a helyszíni adottságokat, a létesítményben használható területeket, amennyiben lehet, fotókkal, rajzokkal,
– a pályázati anyaghoz egy részletes idő-, megvalósulási ütemtervet és költségtervet, valamint NAV, illetve VPOP nullás igazolást is csatolni kell.

12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere:

A pályázatok értékelését szakértői bizottság végzi az alábbi szempontrendszer szerint:

– mennyire felel meg a pályázat a kiírásnak, a pályázati céloknak,
– a pályázat kidolgozottsága (szerkezet, átgondoltság, megfogalmazás),
– az események megvalósíthatósága a helyi viszonyok ismeretében,
– az események megvalósíthatósága az időrend tervezet ismeretében,
– az események megvalósíthatósága a pénzbeli támogatás ár/érték arány ismeretében.

13. Bírálóbizottság:

A pályázatok elbírálását a pályázatkiíró E.ON Hungária Zrt. valamint a pályázatot kezelő által felkért, neves sportszakemberekből összeállított bírálóbizottság végzi majd.

14. Az E.ON Hungária Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

15. A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 17.
A sikeres pályázókat a pályázatkezelő értesíti a döntésről. Az E.ON Hungária Zrt. szerződést köt a győztes pályázókkal. A szerződésben rögzítésre kerül a megvalósítás pontos menete is.

A győztes pályázatok listája 2012. május 18-án megtalálható lesz a www.eon.hu honlapon.

A pályázat benyújtásával pályázó jelen pályázati kiírásban és a kiírás mellékletet képező szerződésben foglalt feltételeket megértette és sikeres pályázat esetén elfogadja.

 

{module Forrás: sff|none}