A „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány nyílt pályázatot ír ki az International GYMNASTICS Sports Nursery School – GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda/ CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2012/2013 nevelési évére a sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges, gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatására.

 

A beadási határidő: 2012. május 20.

„SPORT AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT” Alapítvány

Tehetségtámogató Program
Sport Kategória
2012

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázat címe: Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvodában

Területi korlátozás: Országos

Pályázati azonosító: GNSO12/1

A pályázat kiírásában közreműködő szervezet: „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány

A program célja:
– a sport területén tehetséges gyermekek támogatása, akiknek anyagi körülményei nem teszik lehetővé a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda képzésében való részvételt
– a gyermekek ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
– az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
– nemzetközi oktatási program részvételének lehetősége
– a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása
– az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
– a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
– egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén
– a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása

A program tehetséges gyermekek fejlődését segíti.

Gyakran előfordul, hogy a sport területén tehetséges gyermekeknek családjuk nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket pályafutásuk elindítására. Pedig megérdemlik, hiszen kitartásukkal, akaraterejükkel a felnőttek elismerését is kivívják. Ki tudja melyikükből lesz Európa-, világ- vagy olimpiai bajnok a későbbiekben?

Az elnyert támogatás feljogosít:

A GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda 2012/2013 nevelési évének térítésmentes igénybevételére, a Sportóvoda minden szolgáltatásának használatára (nemzetközi oktatás, Cambridge oktatási csomag, GYMNASTICS pedagógiai programban való részvétel, a programba épített sportképzéseken való részvétel, reform étkeztetés, szórakoztató programok, az Alapítványi Gálákon, bemutatókon való részvétel).

A tehetségtámogató program befejezését követően a további sportpályafutás folytatásának elősegítése.

A pályázók köre:

Magyar állampolgárságú, vagy magyar nemzetiségű óvodás / leendő óvodás életkorú gyermekek, akik a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelelnek.

A „Sport az Egészséges Gyermekekért’ Alapítvány az elnyert támogatásban részesülő gyermek/ek szüleivel/gondviselőivel Támogatási Szerződést köt, melyben szabályozza a támogatás célszerű, jogszerű felhasználását.

Az elnyerhető támogatás:

Az International GYMNASTICS Sports Nursery School – GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda / CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2012/2013 nevelési évében teljes, 100%-os vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás értéke: 2.200.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint.

Támogatási időszak: 2012. szeptember 1. – 2013. július 30.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány Kuratóriumának elnöksége által felkért független pedagógiai és sportszakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál elsősorban a gyermek adottságait és a rászorultságot bírálják.

A pályázati dokumentáció: 1 eredeti példányban beküldendő

– Pályázati űrlap (papír alapú formátumban átvehető a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda titkárságán, munkaidőben: 8.00 – 16.00 óra között, vagy letölthető elektronikus formában a www.sportovi.hu honlapról)
– Szakgondozói, óvodapedagógusi támogató nyilatkozat (amennyiben van ilyen – nem kötelező jelleggel)
– Pályázati regisztrációs díj befizetését igazoló banki kivonat másolata

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindkét (egy eredeti, egy másolat) példány beérkezik.

A beérkezett pályázatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

Pályázati regisztrációs díj: 8.000 Ft

A regisztrációs díjat kérjük a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000047-25470009 sz. bankszámla számára átutalni.
A közlemény rovatba kérjük beírni a pályázati azonosító számot és a gyermek nevét: GNSO12/1 sz. pályázat / Gyermek neve
A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről az alapítvány számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

A pályázat érvényességének vizsgálata:

A benyújtott (vagy véglegesített) pályázat beérkezés után iktatásra kerül és regisztrációs számmal lesz ellátva. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A hiányosan beküldött pályázati dokumentáció esetében a pályázat érvénytelen és elutasításra kerül. .

A pályázat benyújtásának módja, határideje és elbírálása:

A pályázatokat 1 példányban (egy eredeti)
az alábbi címre kérjük beküldeni:
„Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány
1683 Budapest, Pf. 59.
A borítékra kérjük rávezetni: GNSO12/1 sz. Tehetségtámogató Program
A beadási határidő: 2012. május 20. (A postai bélyegző dátuma számít)

A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni,
ezek a pályázati elbírálás folyamatából kizárásra kerülnek.

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány Kuratórium Elnöksége hoz döntést. A nyertes pályázat a döntést követő 7 napon belül tájékoztatást kap. A pályázati eredményekről minden pályázót írásban értesítünk, egyben megjelenítésre kerül a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda honlapján: www.sportovi.hu.

A kuratórium – mint önálló jogi szervezet – döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.

Minden pályázónk meghívást kap a 2012. május végén megrendezésre kerülő:

„VI. GYMNASTICS End of Year” Gála rendezvényünkre, ahol sor kerül a hivatalos eredményhirdetésre.

További információk:

Tel: + 36-30 455 1113
+ 36-1- 290 1322
Web: www.sportovi.hu
E-mail: info@sportovi.hu

A „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány nyílt pályázatot ír ki az International GYMNASTICS Sports Nursery School – GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda/ CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2012/2013 nevelési évére a sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges, gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatására.