Megjelent a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2008. (III.29.) OKM rendelet

2008. április 3.
Felhívjuk figyelmüket a rendeletben foglalt egyes pályázatok benyújtási határidejére, melyek az alábbiak:

1. Pályázati cél: az országos mérési és értékelési eredményeket már a 2008-at megelőző években is részletesen elemző, és az elemzés alapján a pedagógiai programjukat, helyi tantervüket és intézményi minőségirányítási programjukat átdolgozó vagy konkrét cselekvési, fejlesztési tervet kidolgozó közoktatási intézmények – a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésben történő részesítése.
Benyújtási határidő: 2008. április 30.

2. Pályázati cél: a teljesítmény motivációs pályázati alapból igényelhető támogatás, amely kiemelt munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított keresetkiegészítésre és járulékaira fordítható.
Benyújtási határidő: 2008. május 15.

3. Pályázati cél: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. §-ának (11) bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program továbbfejlesztése, továbbá – a Kt. 99. §-ában foglalt országos mérési és értékelési eredmények figyelembevételére épülő – pedagógiai célú intézményfejlesztési terv kidolgozásának és intézményfejlesztési csomag megvalósításának a költségeihez történő hozzájárulás.
Benyújtási határidő: 2008. május 30.

A Pályázat benyújtásához szükséges adatlapok letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság honlapjáról: www.okmt.hu