Pályázati felhívás a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz

 

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 2012

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Hirdetés

A Wekerle Sándor Alapkezelő a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 168 000 000 Ft. Jelen pályázati felhívás keretében maximum 30 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

A támogatás célja azon kiváló, magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók ösztöndíjban részesítése:
– akik tudományos fokozatukat (PhD/DLA) maximum 8 éve szerezték meg, valamint 45 évnél fiatalabbak (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva),
– kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtanak,
– aktívan részt vesznek egy adott kutatási projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen,
– vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat.

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók 16 hónapra pályázhatnak.

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.

Az ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24.00 óra.

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@wekerle.gov.hu, illetve az informatikai rendszeren keresztül.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu

Felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata
Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata
Pályázati útmutató

 

{module Forrás: sff}